“Dünya Arı Günü” münasebetiyle yaptığı açıklamada Arslan, arıların, biyoçeşitliliğin sürdürülmesinde ve birçok bitkinin üretimi ile hayatının garanti altına alınmasında, ormanların yenilenme sürecinde, iklim değişikliğine adaptasyonda, ziraî eserlerin ölçü ve kalitelerinin geliştirilmesinde değerli rol oynadığına işaret etti.

Arslan, Dünya Arı Günü sayesinde, arı ve öteki tozlayıcıların etraf, insan ve hayvan sıhhatini muhafazadaki temel pozisyonuna ve değişen dünyada karşı karşıya kaldıkları zorluklara karşı toplumsal farkındalığın artırılabileceğini bildirdi.

Sayıları azalan arılar ve öteki tozlayıcılar için kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri başta olmak üzere her bireye düşen vazifeler bulunduğuna işaret eden Arslan, “Türlerin ve ömür alanlarının korunması ve genişletilmesi, sayılarının ve çeşitliliğinin artırılması ve arıcılığın gelişiminin sürdürülebilirliği için daha çok çaba gösterilmesi gerekmektedir.” değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, dünya bal arısı ırklarının yüzde 20’sinin gen kaynağı olarak Anadolu’nun gösterildiğine dikkati çekerek, “Tüm dünyada bal arısı koloni sayısı 80 milyon civarında olup 1 milyon 800 bin ton bal üretilmektedir. Ülkemiz, 8,6 milyon koloni varlığı ve yaklaşık 110 bin ton bal üretimi ile dünyada ikinci sırada yer almaktadır. Ünite alana düşen arı varlığı istikametinden ise dünya birincisidir.” sözünü kullandı.

Arıların beşerler için ehemmiyetine de değinen Arslan, şunları kaydetti:

“Hepimizin ömrü, onların ömrüne bağlıdır. Yemeye alışkın olduğumuz eserlerin birden fazla arılar olmaksızın üretilemeyebilir. Tozlaşma sayesinde bitki tiplerin devamlılığı sağlanır. İnsan beslenmesinde kullanılan temel besinler ortasında yer alan bitki cinslerinin dörtte üçünün üretilebilmesi, lakin arıların tozlaşması yani polinasyon sayesinde mümkün olabilmekte, hem daha verimli hem de daha kaliteli eser elde edilebilmektedir.

Bal, propolis, polen, arı zehri, apilarnil, kovan havası ve arı sütü üzere arı eserleri ile tedavi yani apiterapi ülkemizde de dikkat alımlı süratle gelişmektedir. Her geçen gün daha da stratejik bir alan haline gelen arıcılık faaliyetleri için yasal ve yapısal düzenlemelere gereksinim duyuluyor. Tarım ve Orman Bakanlığında, arıcılık kesiminin tüm bileşenlerinin temsil edileceği, bütçesi olan, tertipli olarak bilgilerin kayıt altına alındığı, uyum odaklı bir daire başkanlığının kurulmasının kıymetini vurgular, Dünya Arı Günü’ü kutlarız.”