Milli Saraylar Yönetimi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararnameye nazaran, Ulusal Saraylar Yönetimi Başkanlığı çalışma alanına ait olarak enstitüler ve eğitim merkezleri kurabilecek ve bunlarla ilgili süreçleri Müzecilik ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı yürütecek.

Başkanlık, bünyesindeki saray, köşk, kasır ve müzelerin bulunduğu yerleşkelerin Ulusal Saraylar Bilim ve Kıymetlendirme Şurasının uygun göreceği alanlarında arkeolojik hafriyat yapabilecek yahut yaptırabilecek.

Restorasyon Dairesi Başkanlığı ise onarımı yapılan tarihi yerlerin elektrik ve mekanik proje ve uygulamasını yürütecek ve Başkanlığın envanterindeki yerlerden Bilim ve Kıymetlendirme Heyetinin uygun gördüğü alanlarda; taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarını meydana çıkarmak üzere araştırma, sondaj ve hafriyat yapabilecek yahut yaptırabilecek.

Milli Saraylar Yönetimi Başkanlığının takımlarına yönelik yapılan düzenlemeler ile Ulusal Saraylar müşaviri, mali ve toplumsal hak ve yardımlar ile öteki özlük hakları bakımından Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı istatistik müşavirine, köşk ve kasır amiri ise müdür yardımcısına denk olacak.

92 takım ihdas edildi

Bu ortada Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Ulusal Saraylar Yönetimi Başkanlığına çeşitli unvanlarda 92 takım ihdası gerçekleştirildi.

İhdas edilen takımlar; daire lideri (1) Ulusal Saraylar müşaviri (3), müdür (2), köşk ve kasır amiri (1), şube müdürü (2), uzman (1), şef (1), muhafaza ve güvenlik amiri (3), rehber (2), müze memuru (10), muhafaza ve güvenlik vazifelisi (20), memur (4), gişe memuru (3), mühendis (4), mimar (2), arkeolog (10), restoratör (2), tekniker (2), teknisyen (6), itfaiyeci (10), bahçıvan (1) ve bekçi (2) unvanlarından oluştu.