DÜNYA (BURSA) – Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Dokumacılık Mühendisleri Odası (TMO) Bursa Şubesi, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Dokumacılık Mühendisliği Kısmı ve Dokumacılık Makine ve Aksesuar Sanayicileri Derneği (TEMSAD) ile 20-21 Ekim tarihlerinde Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Yerleşkesi’nde 1. Ulusal Dokuma Makinaları ve Sistemleri Sempozyumu’nu gerçekleştirecek. Türkiye’de dokuma ve hazır giysi ile teknik dokumalar kesiminin kıymetli gelişmeler kaydederken makine, yazılım, yardımcı ekipman ve sistemleri yüklü olarak yurtdışından ithal etmeye devam ettiğini kaydeden TMMOB Dokuma Mühendisleri Odası Bursa Şubesi İdare Konseyi Lideri Hale Gürler “Türk dokuma makineleri imalat endüstrinde en büyük gelişmeyi boya ve terbiye makineleri bölümü göstermiş olup 1 milyar dolara ulaşan ihracatın yüzde 75-80’ini tek başına gerçekleştiriyor. Lakin öteki alanlarda dokumacılık makineleri, yüklü olarak yurtdışından ithal ediliyor. Bu gerçeklerden hareketle ülkemiz dokuma makineleri ve sistemleri imalat endüstrinin gelişmesine katkıda bulunacak bir platform oluşturmak maksadıyla 2 yılda bir düzenlemeyi planladığımız Ulusal Dokuma Makineleri ve Sistemleri Sempozyumunun birincisini gerçekleştireceğiz. ‘Tekstile Kendi Teknolojinle İstikamet Ver’ temasıyla yapacağımız sempozyum hem dışa bağımlılığı azaltma ve dokuma ihracat ithalat istikrarını sağlama çalışmalarını destekleyecek, hem de bölümün gelişimine katkıda bulunacak” dedi.