Cumhurbaşkanlığının husus ile ilgili kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.Karara nazaran Vilayetler Bankası Anonim Şirketinin sermayesinin 45 milyar TL’ye çıkarılmasına 6107 sayılı Vilayetler Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunun 4’üncü unsuru mucibince karar verildi.