Eczacıbaşı Yapı Gereçleri, Bilecik, Bozüyük’teki VitrA Üretim Kampüsü’nde yer alan seramik sıhhat gereçleri fabrikasının çatısına güneş gücü santrali (GES) kurdu. 4,29 MWp şurası güce sahip GES bünyesinde, 8.096 panel ve 40 inverter bulunuyor. 45 milyon TL yatırımla hayata geçirilen çatı üstü GES ile bu yıl toplam 5,4 milyon kWh güç üretilmesi hedefleniyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Eczacıbaşı Yapı Gereçleri CEO’su Özgen Özkan, “2025 sonuna kadar kurmayı hedeflediğimiz 112 bin metrekarelik çatı üstü GES ile toplam 19,7 MWp yenilenebilir güç şurası gücüne ulaşacağız. Bu düzeylere geldiğimizde, yıllık elektrik gereksinimimizin yaklaşık %30’unu kendi ürettiğimiz yenilenebilir güç kaynaklarından karşılayacağız.

2022 yılında, I-REC sertifikalı yeşil elektrik satın almaya başlayarak üretimde elektrik kaynaklı karbon emisyonlarımızı sıfırladık. Önümüzdeki yıllarda, yenilenebilir güç yatırımlarımızla elde edeceğimiz elektriği kullanırken, kalan ölçüsü sertifikalı yeşil elektrik kaynaklarından temin etmeye devam edeceğiz” dedi.

“Yenilenebilir güç yatırımlarımızı hızlandırıyoruz”

Özgen Özkan kelamlarına şöyle devam etti: “Daha âlâ bir gelecek için sürdürülebilirliği işimizin merkezine koyarak stratejimizi geliştiriyor ve aksiyonlarımızı alıyoruz. Sürdürülebilirlik stratejimize bağlı olarak yenilenebilir güç yatırımlarımızı hızlandırıyor, düşük karbona geçiş yol haritamızı destekleyecek tüm fırsatları kıymetlendiriyoruz. Hem planlanan yatırımlarımızda bunu önceliklendiriyor, hem de mevcut üretimimizde güç verimliliği için inovasyon ve yeni teknolojilerden faydalanıyoruz.”

Tüm çatılara GES kuracak

Bozüyük’teki seramik sıhhat gereçleri fabrikasının yanı sıra, Ankara, Bodrum ve Suadiye mağazalarının çatısında da GES heyetimi yaptıklarını söyleyen Eczacıbaşı Yapı Gereçleri CEO’su Özgen Özkan, “Sırada armatür ve gömme rezervuar fabrikalarımız var. 2025 sonuna kadar çatısında güneş gücü paneli olmayan binamız kalmayacak.

Yenilenebilir güç yatırımlarımızın yanı sıra sertifikalı yeşil elektrik satın almadaki emelimiz, hem üretim tesislerimizde ve mağazalarımızda elektrik tüketiminden kaynaklanan karbon emisyonlarımızı azaltmak, hem de ülkemizdeki öbür üreticileri teşvik ederek yenilenebilir güce geçişin hızlandırılmasına katkıda bulunmak” tabirlerini kullandı.

“Yenilenebilir gücün yanı sıra güç verimliliği de önemli”

2008’den bu yana Eczacıbaşı Topluluğu’nun sürdürülebilirlik raporlarında yer verdikleri çalışmalarını; 2022 yılı prestijiyle kuruluş olarak birinci kere hazırladıkları, GRI (Global Reporting Initiative) onaylı ve WEF (World Economic Forum) Paydaş Kapitalizmi Göstergeleri ile uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu aracılığıyla paylaştıklarını söyleyen Özgen Özkan, “Sürdürülebilirlik seyahatinde yenilenebilir gücün yanı sıra güç verimliliğinin de ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz.

Bunun için güç idare sistemlerine yatırım yapıyor, dijital dönüşüm fırsatlarını kıymetlendiriyoruz. Güç verimliliği projelerini hızlandırıyor, akademi – özel kesim iş birliklerini artırıyoruz. Yeni fabrika yatırımlarının ve süreçlerinin gerek altyapı gerekse de ekipman açısından sürdürülebilirlik yaklaşımına uygun olmasına itina gösteriyoruz” dedi.