Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin’in, HDP’nin kapatılması istemli davada, Ulu Divan Salonunda, Yüksek Mahkeme heyetine yapacağı kelamlı açıklamalar saat 10.00’da başlayacak.

Başsavcı Şahin’in, AYM’den ayrılırken, basın mensuplarına açıklama yapması bekleniyor.

Bundan sonra ne olacak?

Ceza yargılaması davası prosedürü işlenen süreçte, Başsavcı Şahin’in kelamlı açıklamasının akabinde belirlenecek günde HDP yetkilileri kelamlı savunmasını yapacak.

HDP yetkililerinin, kelamlı savunma yapmasının ve partinin Hazine yardımına bloke konulmasına ait savunmasını da vermesinin akabinde davaya ait bilgi, dokümanları toplayacak raportör, temel hakkındaki raporunu hazırlayacak.

Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının akabinde Lider Zühtü Arslan toplantı için bir gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir ortaya gelerek kapatma istemini temelden görüşmeye başlayacak.

15 üyenin 10’unun oy çokluğuyla karar verilebilecek

HDP hakkındaki kapatma davasını 15 bireyden oluşan AYM heyeti karara bağlayacak. Anayasa’nın 69. hususunda sayılan hallerden dolayı partinin kapatılmasına yahut dava konusu fiillerin tartısına nazaran devlet yardımından kısmen ya da büsbütün mahrum bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3’te 2 oy çokluğuyla, yani 15 üyenin 10’unun oyuyla karar verilebilecek.

Siyasi parti kapatma davası sonucunda verilen karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile HDP’ye bildiri edilecek ve Resmi Gazete’de yayımlanacak.

Anayasa Mahkemesinin, siyasi yasak istenen partililerin beyan ve hareketleriyle partinin kapatılmasına neden olduğunu belirlemesi halinde bu bireyler, kesin kararın Resmi Gazete’de gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak 5 yıl müddetle bir öbür partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamayacak.