Enerji niyet kuruluşu Ember’in global elektrik talebinin yüzde 90’ını temsil eden 75 ülkenin bilgilerini tahlil ederek hazırladığı ve 2021-2022’nin birinci yarılarının karşılaştırıldığı Global Elektrik Yarı Yıl Bulguları raporu açıklandı. Rapora nazaran, bu yılın birinci yarısında global elektrik talebi 389 teravatsaat (yaklaşık yüzde 3) artış gösterdi.

Rüzgar, güneş ve hidroelektrikten elektrik üretimi ise 416 teravatsaat (yüzde 12) artarak global elektrik talebindeki artışın üzerinde büyüdü.

Rüzgar ve güneş gücünden elektrik üretimi bu yılın birinci yarısında geçen yılın tıpkı devrine nazaran 300 teravatsaat artışla global elektrik talebindeki artışın yüzde 77’sine eşit oldu. Çin’de rüzgar ve güneş gücü üretimindeki artış tek başına elektrik talebindeki artışın yüzde 92’sini, ABD’de yüzde 81’ini ve Hindistan’da yüzde 23’ünü karşıladı.

Rüzgar ve güneş gücünden elektrik üretimindeki büyüme bu yılın birinci yarısında global elektrik talebindeki artışın dörtte üçünü, hidroelektrik ise geri kalanını karşıladı.

AB ve Hindistan’da kömürden elektrik üretimi arttı

Yenilenebilir güç kaynaklarından elektrik üretimindeki büyümenin bir sonucu olarak, fosil yakıtlardan elektrik üretimi yalnızca yüzde 0,1 artış gösterdi. Kömürden elektrik üretimi tıpkı periyotta 36 teravatsaat (yüzde 1) ve gazdan üretim 1 teravatsaat (yüzde 0,05) azaldı.

Bu durum petrol başta olmak üzere öbür fosil yakıtlardan elektrik üretiminde gözlenen 42 teravatsaatlik artışı dengeledi.

Avrupa Birliği’nde (AB) kömürden elektrik üretimi yüzde 15, Hindistan’da yüzde 10 artarken, Çin’de yüzde 3 ve ABD’de yüzde 7 geriledi.

Yenilenebilir güç kaynaklarından elektrik üretimindeki büyüme dünya genelinde fosil yakıt kaynaklı elektrik üretiminin yüzde 4 artmasını engelledi. Yenilenebilir güçteki büyüme yakıt maliyetlerinde 40 milyar dolar ve emisyonlarda 230 milyon ton karbondioksit muadili artışı da önledi.

Enerji bölümü kaynaklı emisyonlarda rekor riski

Bu yılın birinci yarısında fosil yakıtlardan elektrik üretimindeki duraklamaya karşın, temmuz ve ağustos periyodunda kömür ve gazdan elektrik üretiminde artış gözlendi. Bu durum güç dalı kaynaklı karbon emisyonlarının bu yıl geçen yıl ulaştığı rekor seviyeyi aşma riskini de oluşturuyor.

Ember Kıdemli Analisti Malgorzata Wiatros-Motyka, rapora ait değerlendirmesinde, rüzgar ve güneşin güç krizinde kendilerini kanıtladığını belirterek, şunları kaydetti: “Pahalı ve çevreyi kirleten fosil yakıtların hakimiyetine son vermenin birinci adımı, dünyanın artan elektrik gereksinimini karşılayacak kadar pak güç üretmek. Güç kesiminde kömür ve doğal gazın zirve noktasına ulaşıp ulaşmadığımızdan emin olamayız. Global güç dalı emisyonları çok süratli bir halde düşmesi gerekirken hala tüm vakitlerin en yüksek düzeylerini zorluyor. Bizi iklim krizine iten fosil yakıtlar tıpkı vakitte global güç krizine de neden oluyor. Bir tahlilimiz var, o da rüzgar ve güneş gücü. Bu kaynaklar yerli ve ucuz. Şimdiden hem faturaları hem de emisyonları süratle azaltıyorlar.”