YSK tarafından, sandık şurasında misyon alacak lider ve üyelere, bugün ve oy verme günü, aralıklarla bilgilendirme bildirileri atılacak. Sandık konseyi liderlerine bugün ve yarın 24, seyyar sandık heyeti liderlerine bugün ve yarın 18, bina sorumlularına ise yarın ve seçim günü 5 kısa bildiri gönderilecek.

YSK’nın sandık şurası liderlerine göndereceği kısa bildirilere nazaran, sandık konseyleri liderleri, YSK’dan gelecek SMS’lerin doğruluğunu www.ysk.gov.tr adresinden denetim edebilecek. Sandık şurası liderleri, gelen tüm bilgilendirme bildirilerini sandık konseyi üyeleri ile paylaşacak.

Oy torbasında bulunan birleşik oy pusulaları ve oy zarfları, seçim günü sandık konseyinin huzurunda açılacak ve sayılacak. Seçim günü, sandık konseyi, en geç saat 07.00’de, görevlendirilen sandık alanında toplanacak.

Sandık Seçmen Listesi’ne imzasını atmasını sağlayacak

Sandık şurası liderleri, oy zarfı ile birleşik oy pusulalarını sayacak, oy pusulalarının art yüzünü ve oy zarflarının ön yüzünü sandık şurası mührü ile mühürleyecek.

Sandık heyeti lideri, sandık başına gelen seçmenin evvel sandık seçmen listesinden ismini bularak, imza hanesinin boş olduğunu tespit edip T.C. kimlik numarasını taşıyan, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı, kimliğini tereddütsüz ortaya koyan, fotoğraflı ve resmi dokümanlardan biri ile oyunu kullandıracak, seçmenin daha sonra Sandık Seçmen Listesi’ne imzasını atmasını sağlayacak.

Başkanlar, seçmene cep telefonu, fotoğraf makinesi üzere manzara kaydedici aygıtlarla oy kabinine girmesinin yasak olduğunu, varsa bunların iade edilmek üzere masa üzerine bırakılması gerektiğini söyleyecek. İsteyen görme engelli seçmenler, yanında getirdiği “Oy Pusulası Şablonu” aracılığıyla oylarını kullanabilecek.

Oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak

Görme engelli seçmenlere şablon ile oy kullanabilecekleri hatırlatılacak. Sandığa gelen seçmenler, lider tarafından sıra ile alınacak. 75 yaş ve üstü, gebeler, hastalar ve engelli seçmenler bekletilmeden oylarını verecek.

Sandıklar, saat 17.00’den evvel açılmayacak. Oyların sayımında evvel cumhurbaşkanı seçimine ilişkin oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

Sandık heyeti liderleri tarafından, sayım döküm sürecine başlanmadan evvel, sayım döküm cetvelinin boş ve yazısız olduğu, hazırda bulunanlara gösterilecek.

Talep eden siyasi partiler ve müşahitlere imza karşılığı verilecek

Milletvekili Genel Seçimi Sandık Sonuç Tutanağında, “ittifak ortak oyları” kısmına yalnızca ittifakın aldığı ortak oy yazılacak.

Sandık sonuç tutanakları, sandık heyeti üyelerince imzalanıp bir örneği sandık etrafına asılacak. Talep eden siyasi partiler ve müşahitlere imza karşılığı verilecek.

Oyların sayım ve döküm süreci tamamlandıktan sonra sandık alanında seçim ile ilgili evrak bırakılmayacak, oy torbası, sandık heyeti lideri ve siyasi partili üyeler ortasından isim çekme ile belirlenecek en az iki üye ile birlikte ilçe seçim şurasına en kısa müddette teslim edilecek.

Sayım döküm süreçlerinin yapıldığı odanın kapısı açık tutulacak ve sayım dökümü izleme hakkı olanlara süreçleri izlemeleri için gerekli kolaylık gösterilecek.

Seyyar sandık liderlerine uyarılar

Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı ve mahzuru sebebiyle yatağa bağımlı olduğunu beyan eden seçmenlerin ayağına bu seçimde de sandık götürülecek.

Seyyar sandık heyetlerinin liderleri için de 18 ihtar iletisi bulunuyor.

Buna nazaran, seçim günü seyyar sandık konseyi lider ve üyeleri saat 06.00’da ilçe seçim konseyi başkanlığında hazır bulunacak.

Başkanlar, seçmenlerin adreslerine nazaran bir güzergah belirleyecek. Seyyar sandık konseyi lideri, adreste seçmenin bulunmaması yahut makul müddette kapının açılmaması durumunda, bu hususu sandık seçmen listesine şerh düşecek ve tıpkı vakitte tutanak defterine işleyerek imza altına alacak. Bu durumda o seçmenin adresine tekrar gidilmeyecek.

Seyyar sandık seçmen listesinde kaydı olmayanların oy kullanmalarına müsaade verilmeyecek. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde, seyyar sandık seçmen listesinde yer almasına karşın adresine gidilemeyen seçmenler varsa bu seçmenlerin adreslerine gidilerek oy vermeleri sağlanacak.

Sandıklar, açılış saatinde ilişkilendirildiği sandıkla bir arada açılacak. Seyyar sandık şurası, saat 17.00’den evvel oy verme sürecini tamamlamış ise saat 17.00’ye kadar ilişkilendirildiği sandıkta bekleyecek.

Seyyar sandık konseyi ile ilişkilendirilen sandık şurası, seyyar sandık şurası gelmeden ve uygunluk teslim tutanağı ile seyyar sandık heyetine ilişkin geçerli ve geçersiz zarflar teslim alınmadan kendi sandığını açamayacak.

Bina sorumlularına mesajlar

YSK tarafından, bina sorumlularına ise “Oy verme günü, oy vermenin başlama saatinde vazife yerine gelmeyen sandık heyeti liderlerini derhal ilçe seçim konseyine bildiriniz.”, ” Sayım ve döküm işleri biter bitmez sandık şuralarının ulaşımını sağlamak için ilçe seçim konseyine haber veriniz.”, “Sandık heyeti binadan ayrıldıktan sonra sandık etrafını denetim ediniz. Unutulan seçim gereçlerini ilçe seçim şurasına teslim ediniz.” halinde SMS’ler atılacak.