Enerji ve Alışılmış Kaynaklar Bakanlığının Harika Hal Kapsamında Güç Tüketim Bedellerinin Terkinine Ait Metot ve Asıllar Hakkında Bildirisi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran, Cumhurbaşkanı Kararı ile ilan edilen inanılmaz hal kapsamında afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde konutu ve iş yeri yıkılan, acil yıkılacak olan, ağır yahut orta hasarlı hale gelen elektrik ve doğal gaz abonelerinin 6 Şubat 2023’e kadar tahakkuk etmiş lakin tahsil edilememiş tüketim fiyatlarıyla son okuma tarihinden 6 Şubat’a kadarki periyoda ilişkin tüketim meblağları ve bu abonelerin varsa daha evvelki devirlere ait ödenmemiş faturaları ile bunların ferileri, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ’nin özelleştirilmesi öncesindeki devirden kalan ve özelleştirme süreçleri sırasında şirketin alacağı olarak devredilen tüketim fiyatları terkin edilecek.

Hangi durumlar kapsamı dışında tutulacak

Yasal olmayan yollarla yapılan elektrik ve doğal gaz tüketimleri ile kamu hukuksal kişiliğini haiz aboneler ve genel aydınlatma aboneleri bildiri kapsamı dışında tutulacak.

İlgili şirketler, konut ve iş yerlerine ait Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili ünitelerinden, tescilli yapılara ait ise Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili ünitelerinden edindikleri hasar durum bilgilerine nazaran tüketim sarfiyatları terkin kapsamına alınacak tüketim yerlerini belirleyecek.

Ölçümü tek sayaçtan yapılan birden çok tüketim yerinin farklı binalarda bulunması ve bu tüketim yerlerinin rastgele bir kısmının orta hasarlı, ağır hasarlı, acil yıkılacak yahut yıkılmış olması durumunda da sayaca bağlı tüketimin tamamı terkin edilecek.

Ek tüketim faturaları silinecek

Bu kapsamda, 6 Şubat öncesinde tahakkuk etmiş fakat tahsilatı gerçekleştirilmemiş son fatura ile varsa daha evvelki devirlere ait ödenmemiş tüketim faturaları, son faturaya temel son endeks okuma tarihinden 6 Şubat’a kadar gerçekleşen lakin tahakkuka dönüşmemiş tüketimlere ait faturalar ve bu tarih öncesindeki rastgele bir periyoda ait ve tahakkuka bağlanmasına karşın tahsilatı gerçekleştirilmeyen ek tüketim faturaları silinecek.

Ayrıca, 6 Şubat öncesi son faturaya temel son endeks okuma tarihinden 6 Şubat’a kadar gerçekleşen fakat tahakkuka dönüşmemiş tüketimler, varsa sayaç endeks bedelleri temel alınarak, sayaç kıymetlerinin okunamaması durumunda geçmiş yılın birebir devrine ait tüketim ölçüsü temel alınmak suretiyle, geçmiş yılın tıpkı devrine ait tüketim ölçüsü yoksa varsayımı tüketim pahası belirleme metodolojisi çerçevesinde tespit edilerek faturalandırılacak.

Metodoloji çerçevesinde tespit edilecek

Söz konusu tüketimler, varsa sayaç endeks kıymetleri temel alınarak, sayaç bedellerinin okunamaması durumunda ise Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği kapsamındaki metodoloji çerçevesinde tespit edilerek hesaplanacak.

Belirlenen temellere nazaran, 6 Şubat öncesine ilişkin olup da 6 Şubat sonrasında ilgililerince meblağı ödenmiş olan faturalar terkin edilmeyecek ve bu faturalar için hak talebinde bulunulamayacak. Yapılmış olan bu cins ödemeler, bildirinin yayımı tarihi öncesinde şirketlerce ilgilisine iade edilmişse terkin kapsamında pahalandırılacak.