Ziraat Bankası’nın tarım kredileri 2022 yılının birinci dokuz ayında yüzde 61 artarken, takipteki tarım kredisi alacakları yüzde 18 azaldı.

Ziraat Bankası Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Pişmaf, 2022 yılında Bankanın tarım kredilerindeki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Ziraat Bankası’nın “tarım ekosisteminin finansmanı” ismiyle duyurduğu yeni tarım bankacılığı stratejisi çerçevesinde hem kullandırılan kredi hacminin hem de kredi kullanan üretici sayısının kıymetli ölçüde arttığını belirten Ferhat Pişmaf, “yılın birinci dokuz aylık periyodunda sayıları 756 bine ulaşan üreticimizin Bankamızdaki tarım kredisi ölçüsü 175 milyar TL’nin üzerine çıktı. Bu kredilerin yaklaşık %87’si faiz sübvansiyonu uygulanan kredilerden oluşuyor.” dedi.

Tarım kredileri yılsonunda 200 milyar TL’ye ulaşacak

Tarım bölümünün kendileri için her vakit öncelikli kesim olduğunu belirten Pişmaf, “Toplam tarım kredilerimiz %61 artışla 175 milyar TL’yi aştı. Bugüne kadarki trendin devam etmesi halinde 2022 yılsonunda kredi sayısının 200 milyar TL’ye ulaşacağını öngörüyoruz. Ziraî üretimin sürdürülebilirliği için gereken kaynağı sağlamaya hazırız. Üreticilerimiz kullandıkları her türlü ziraî girdinin finansmanı için muhtaçlık duydukları krediyi Ziraat Bankası’ndan temin edebilirler.” dedi.

Takipteki kredi sayısı da üretici sayısı da azaldı

Tarım kredilerinden kaynaklanan takipteki kredi ölçüsünün ve üretici sayısının daima olarak azaldığını tabir eden Ferhat Pişmaf, “2022 yılında takipteki tarım kredilerimiz %18; takip hesaplarında izlenen üretici sayımız ise %11 düştü. Son iki yılda tarım kredilerinden kaynaklanan takipteki kredi (TOA ya da NPL) oranımız %1,57’den %0,50’ye kadar geriledi. Bu tarafıyla Bankamızın tarım kredileri kesimdeki kredilerden kıymetli ölçüde ayrışmaktadır.” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı çok güçlü faiz takviyesi sağlıyor

Piyasa şartlarındaki değişikliklere bağlı olarak tarım kredilerine uygulanan faiz oranlarının da güncellendiğini belirten Ferhat Pişmaf, “Bankamızca kullandırılan tarım kredilerinin %87’si, başka bir deyişle yaklaşık 152 milyar TL kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın faiz takviyesi uyguladığı kredilerden oluşmaktadır. Bu kredilere uygulanan faizin ortalama %70’i Devlet tarafından karşılanmaktadır. Bu kapsamda küçük ölçekli üreticilerimizin yararlandığı klâsik bitkisel üretim konusunda 100 bin TL’ye kadar; klâsik hayvansal üretimde 200 bin TL’ye kadar olan kredilerde ise faizin tamamı Devlet tarafından karşılanmaktadır. Bugün itibariyle faizi büsbütün Devlet tarafından karşılanan tarım kredisi meblağı 43 milyar TL seviyesindedir.” dedi.

Yeni dönemde da Ziraat Bankası çiftçilerin yanında

Gerek pandeminin en ağır yaşandığı devirde gerekse pandemiyi takip eden süreçte üretime orta vermeyerek ülkemizin besin güvenliği açısından hiçbir sorun yaşamadan bu periyodu yönetmesine kıymetli katkı sunan Anadolu’nun dört bir yanındaki çiftçilerimize hepimizin teşekkür borçlu olduğunu belirten Ferhat Pişmaf, “Kuruluşundan itibaren ülke tarımının en büyük finans kaynağı olan Ziraat Bankası, önümüzdeki devirde de uygun şartlarla sağladığı kredilerle ve hayata geçireceği yeni uygulamalarla ülkemiz tarımını, üreticilerimizi ve tüm tarım ekosistemini daha güçlü formda, “bir bankadan daha fazlası” olarak desteklemeye ve çiftçilerimizin yanında olmaya devam edecektir.” diyerek kelamlarını tamamladı.