Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlara, bir tarım danışmanı için 72 bin lira dayanak verilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle ziraî işletmelere danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların sorumlulukları, vazife ve yetkilerine ait tarz ve asıllar muhakkak oldu.

Tarımsal yayım ve danışmanlık dayanaklarına (TYDD) başvuran kişi ve kuruluşlara, ilgili yönergede belirlenen işletme sayısının yüzde 80’inin altına düşmemesi ve hizmet sunması şartıyla bir tarım danışmanı için 72 bin lira ödeme yapılacak.

Bakanlıkça yetkilendirilerek ziraî yayım ve danışmanlık hizmeti sunan, üretici örgütü, ziraat odası ve bunların şubeleri de dahil olmak üzere bünyelerinde çalıştırdıkları en fazla 5 tarım danışmanı için TYDD ödemesi yapılacak. Kişi ve kuruluşa her bir tarım danışmanı için yıllık 72 bin liralık takviye, 12 aylık hizmet sunumu mecburiliği gizli kalmak kaydıyla, 1 Haziran 2023’ten sonra 36 bin lira ve 15 Kasım 2023’ten sonra 36 bin lira olmak üzere iki dilim halinde Bakanlıkça belirlenen tarihlerde ödenecek.