Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), martta aylık bazda yüzde 1,41, yıllık bazda yüzde 49,7 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ait Tarım-GFE datalarını açıkladı.

Buna nazaran, endeks martta bir evvelki aya kıyasla yüzde 1,41, geçen yılın aralık ayına nazaran yüzde 9,05, geçen yılın tıpkı ayına nazaran yüzde 49,7 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 106,81 yükseldi.

Ana kümelerde bir evvelki aya nazaran tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 1,03, ziraî yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 4,04 artış gerçekleşti. Geçen yılın tıpkı ayına nazaran tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 45,97, ziraî yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 80,4 yükseliş görüldü.

6 alt küme yüksek değişim gösterdi

Yıllık Tarım-GFE’ye nazaran 5 alt küme daha düşük, 6 alt küme daha yüksek değişim gösterdi.

Yıllık artışın düşük olduğu alt kümeler yüzde 11,58 ile güç ve yağlar, yüzde 20,4 ile gübre ve toprak geliştiricileri oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt kümeler, yüzde 104,11 ile öteki mal ve hizmetler, yüzde 93,27 ile gereçler olarak kayıtlara geçti.

Aylık Tarım-GFE’ye nazaran 4 alt küme daha düşük, 7 alt küme daha yüksek değişim kaydetti.

Aylık artışın düşük olduğu alt kümeler yüzde 2,12 ile gübre ve toprak geliştiricileri, yüzde 0,74 ile güç ve yağlar oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt kümeler ise yüzde 5,07 ile materyaller, yüzde 2,85 ile tohum ve dikim malzemesi olarak hesaplandı.