Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) TBMM’ye gelecek tasarının yasalaşmasını ve birinci maaşlarını almayı bekliyor.

Yaklaşık 2 milyon 500 bin vatandaşı yakındna ilgilendiren düzenleme artık gün sayarken, çalışma mühleti eksik olanlar bunları tamamlama telaşında…

EYT kapsamına girmek isteyen vatandaşlar; askerlik ve doğum borçlanması için ödedikleri paranın bir kısmını vergi indirimi yoluyla geri alabilecek. Pekala geri iade için neler yapılmalı?

Ahmet Kıvanç’ın Habertürk’teki yazısındaki ilgili kısım şöyle:

– Gelir Vergisi Kanunu’na nazaran, personel ve memurların hizmet borçlanması hedefiyle SGK’ya yaptıkları prim ödemeleri, vergi matrahından indirebiliyor. Böylelikle ödedikleri primin bir kısmını vergi indirimi yoluyla geri alıyorlar. Bu haktan yararlanabilmek için birinci şart, çalışmaya devam etmektir. EYT kapsamında emekli olanlar da çalışmaya devam etmeleri halinde vergi indiriminden yararlanabilirler. İkinci şart ise vergi kesintisine tabi fiyat geliri elde etmektir.

– 2022 yılında başlayan uygulamaya nazaran, minimum fiyata kadar olan yararlar vergi dışı bırakılmış olduğu için, minimum fiyatla çalışanlar askerlik, doğum borçlanması hasebiyle vergi indiriminden yararlanamazlar. Zira vergi kesintisine tabi karları bulunmuyor.

– Bundan sonra anlatacaklarım, yararı taban fiyatın üzerinde olan memur ve çalışanlar ile ilgilidir. Hizmet borçlanması için yatırılan primlerle ilgili vergi indiriminden yararlanabilmek emeliyle öncelikle ödeme dokümanının patrona verilmesi gerekiyor. Doküman patrona verildiği aydan başlayarak, takvim yılı sınırlaması olmaksızın, ödenen fiyatın tamamı her ay elde edilen kardan indirilir.

– Örneğin, taban fiyatlı bir kişinin askerlik borçlanması için 37.273 TL ödediğini varsayalım. Brüt karı 15 bin lira olan kişinin taban fiyatı aşan karından vergi kesiliyor. Vergi indirimi için başvurduğunda yararının 37 bin 273 liralık kısmından vergi kesintisi yapılmaz. Böylelikle, en düşük vergi oranı (yüzde 15) uygulandığında dahi 5 bin 590 liralık vergi indiriminden yararlanır. Doğum borçlanması için 49.697 TL ödeyen kişi de en az 7.454 TL vergi indirimi alır. Böylelikle borçlanma için ödediği paranın bir kısmını vergi indirimi yoluyla geri alır.