Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan karara nazaran, bir kamu kurumunda saymanlık müdür yardımcısı olarak vazife yapan kişinin sicil raporunun kanaat kısmına, daha evvel misyon yaptığı yerdeki amirleri tarafından 2008’de, “Müstakil idarecilik yapması uygun değildir. Temsil yeteneği yoktur. Palavra söyler, iftira atar” tabirleri yazıldı.

Bunun “şeref ve itibarını” zedelediğini ileri süren kişi, dava açtı. Mahallî mahkemenin kısmen kabulüne karar verdiği davanın Danıştay tarafından bozulması üzerine yine yapılan yargılamada bu defa dava reddedildi.

Ret kararının Danıştay tarafından onanması, karar düzeltme isteminin de 2018’de reddedilmesi üzerine kişi, Anayasa Mahkemesine hak ihlali argümanıyla ferdî müracaatta bulundu.

Yüksek Mahkeme, Anayasa’nın 36’ncı hususunda teminat altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki makul müddette yargılanma hakkı ile Anayasa’nın 17’nci unsurunda teminat altına alınan kişinin maddi ve manevi varlığını müdafaa hakkının ihlal edildiğine hükmetti. İhlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için karar örneğinin mahallî mahkemeye gönderilmesi kararlaştırıldı.

Kararın gerekçesi

Anayasa Mahkemesinin kararında, somut olayda, müracaatçının gerçekleştiğini öne sürdüğü durumun, “kişinin onur ve prestijini zedeleyebilecek nitelikte” olduğu belirtildi.

Sicil raporunun, kamu görevlisinin mesleksel ehliyetine ve mesleksel gelişiminin tespitine yönelik resmi bir doküman niteliğinde olduğu vurgulanan kararda, şu tespitler yapıldı:

“Bu nitelikteki bir evrakta yer alacak kıymetlendirme de öncelikle kişinin mesleksel ehliyetine ve gelişimine ait olmalı, mümkünse somut bilgilere dayandırılmalı, bunun yanında kişilik haklarını zedelemeyecek biçimde olmalıdır. Tersine bir uygulama kişinin mesleksel hayatına, maddi ve manevi varlığına ait olumsuz tesirler doğurabilecektir.”

Kararda, kullanılan tabirler nedeniyle kamu görevlisinin korunması ve doğmuş ziyanların giderilmesinin kişinin maddi ve manevi varlığının korunması bağlamında devletin olumlu yükümlüğünün gereği olduğuna vurgu yapıldı.

Yerel mahkemenin ret kararında, sicil raporunda kullanılan sözlerin kişinin mesleksel gelişimi ve ehliyetiyle ilgisi olup olmadığı istikametinde bir kıymetlendirme yapılmadığı aktarılan kararda, yargılama sürecinin de uzun sürdüğü tabir edildi.

Kararda, şu sözler kullanıldı:

“- Müracaatçının, sicil raporuna yazılan sözlerin erdem ve prestiji zedeleyici nitelikte olduğunu, hakaret ve iftira niteliğinde bulunduğunu ileri sürmesine rağmen derece mahkemesi tarafından kelam konusu sözlerin araştırılmasına yönelik adımların atılmadığı ve kararda kelam konusu tezlere yönelik hiçbir münasebete yer verilmediği anlaşılmaktadır.

– Bu durumda yargısal makamlarca bu değerlendirmelerin yapılmaması nedeniyle kişinin maddi ve manevi varlığını muhafaza ve geliştirme hakkı bakımından olumlu yükümlülüklerin ihlal edildiği sonucuna ulaşılmaktadır. Açıklanan münasebetlerle Anayasa’nın 17’nci hususunda garanti altına alınan kişinin maddi ve manevi varlığını müdafaa hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir.