YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

YARGITAY ÜYELİKLERİNE SEÇME KARARI

–– Yargıçlar ve Savcılar Heyeti Genel Kurulunca Yargıtay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 2403)

YÖNETMELİK

–– Engelli Bireylere Yönelik İmtihan Uygulamalarında ve Engelli Kontenjanında Aranacak Sıhhat Kaidelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KARARLAR

–– Biyogüvenlik Kararları (Karar No: 34, 35, 36, 37, 38, 39)

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri