Enerji verimliliği, yenilenebilir güç ve sürdürülebilir turizm uygulamalarıyla “yeşil destinasyon modeli”nin birinci örneği olan projenin sonuçları, Küçükköy’deki Sabancı Üniversitesi Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi’nde düzenlenen toplantıda paylaşıldı.

Toplam 4 kademeden oluşan ve 18 ayda tamamlanan SENTRUM projesi kapsamında Küçükköy’ün “yeşil destinasyon” dönüşümüne 10 milyon lira yatırım yapıldı.

Proje kapsamında birinci olarak bölgenin turizm kaynak bedelleri belirlendi. Yeşil satın alma, sürdürülebilir ulaşım, üretim ve tüketim bahislerinde yol haritaları hazırlandı. Tabiat ve güç temalı alternatif bisiklet ve yürüyüş rotaları oluşturuldu.

Turizm işletmeleri ve kamu binalarına yönelik güç etüt çalışmaları sonrasında işletmelere güç verimli aydınlatma ve beyaz eşya dayanağı verildi, Necmi Komili Birinci ve Orta Okulu ile Küçükköy Kültür Merkezi’nde güç verimliliği ve güneş gücü santrali uygulamaları yapıldı. Böylelikle, Necmi Komili Birinci ve Orta Okulu “net sıfır güçlü bina” olarak Türkiye’de birincilerin ortasında yer aldı.

İklim değişikliğine karşı çabada ölçülebilir yararların görüldüğü projeyle bölgede yıllık 15 bin kilogram kömür kullanımının önüne geçilerek güç tasarrufu sağlanırken, yıllık 90 bin kilogram karbon emisyonu da engellenmiş oldu.

Turizm bölümünün yenilenebilir güç kaynaklarından ve öteki sürdürülebilir uygulamalardan tek destinasyonda nasıl yararlanabileceğini ortaya koyan proje kapsamında 120 kilovat heyeti güce sahip şarj istasyonunun kurulumuyla Küçükköy, yüksek süratli elektrikli araç şarj altyapısına da kavuştu.

Küçükköy’de edinilen tecrübeyle SENTRUM projesinin farklı destinasyonlarda da uygulanması için çalışmalar devam ediyor.

“Turizm ve güç alanlarında bir rol model”

Sabancı Holding İdare Heyeti Lideri ve Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Lideri Güler Sabancı, Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”na da hizmet eden projenin, Sabancı Topluluğu’nun beş ana stratejisinden biri olan “sürdürülebilir işlerde öncü olmak” misyonunun en somut örneklerinden olduğunu söyledi.

Sabancı, projenin Türkiye iktisadı için kıymetli bölümlerden turizm ve güç alanlarında bir rol model oluşturduğunu belirterek, “Yaratılan ölçeklendirilebilir, tekrarlanabilir ve sürdürülebilir turizm uygulamalarını içeren SENTRUM modelinin yaygınlaşmasıyla birlikte bu modelin memleketimiz ve dünya için bir muvaffakiyet öyküsü olacağına inanıyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton da turizmin gelişmesiyle etraf üzerinde baskının ve artan güç kullanımı riskinin de oluştuğunu tabir ederek, ülke için ekonomik yarar sağlayabilecek bir yeşil turizm modeli geliştirmenin büyük değer taşıdığını kaydetti.

Sabancı Holding Güç Kümesi Lideri ve Enerjisa Güç İdare Konseyi Lideri Kıvanç Zaimler ise arz güvenliği ve iklim amaçları bağlamında güç dönüşümünün değerine dikkati çekerek, “Enerjisa Güç olarak misyonumuzun büyüyen Türkiye’nin güç dönüşümüne öncülük etmek ve daha yeterli bir gelecek için sorumluluk almak olduğunu biliyoruz.” diye konuştu.

Zaimler, değerli bileşenlerinden biri güç olan SENTRUM projesinde olduğu üzere “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”na hizmet edecek tahlilleri tüm paydaşları da sürece katarak hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.