Nebati, toplumsal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk milletine bugüne kadar kazandırdıkları asırlık eser ve hizmetleri gerçekleştirebilmiş olmalarının ardında sağlam bir irade ve ulusal bir stratejik akıl olduğunun asla unutulmaması gerektiğini söz etti.

Küresel ve mahallî ekonomik şoklar karşısında AK Parti iktidarları boyunca adım adım inşa ettikleri süratli toparlanabilme gücüne ve proaktif tahliller ortaya koyabilme olgunluğuna erişmiş güçlü ekonomik altyapının, siyasi istikrar ikliminin bir sonucu olduğunu belirten Nebati, yüzyıla damga vuranın da Türkiye vizyonunu oluşturanın da bu “çelik üzere kaynaşmış” bütünlük olduğuna dikkati çekti.

AK Parti hükümetlerinin, bugüne kadar bütçe disiplininden asla taviz vermeden, faiz masraflarının bütçe içindeki hissesini 2002’deki yüzde 43,2 düzeyinden bugün yüzde 10,6 düzeylerine kadar düşürdüğüne işaret eden Bakan Nebati, oluşturulan bu mali alan sayesinde ülkeye asırlık eser ve hizmetler kazandırıldığını, KKM üzere yenilikçi enstrümanların da iktisada olumlu katkılar sunduğunu vurguladı.

Nebati, Türkiye’de KKM uygulamasının 2021 yılı sonunda döviz piyasalarında oluşturulan panik havası ve yüksek oynaklık sonucunda devreye alındığını anımsatarak, böylelikle, kelam konusu panik havasının bertaraf edildiğini, döviz tevdiat hesaplarının toplam mevduat içindeki hissesinin değerli oranda azaltıldığını ve döviz kurlarında istikrara katkı sağlandığını belirtti.

“Bankacılık dalında vade uyumsuzluğu azaltıldı”

Ayrıca, KKM’nin TL mevduatların ortalama vadesinin uzamasına katkı sağlamasıyla bankacılık dalında vade uyumsuzluğunun da azaltıldığını söz eden Nebati, şunları kaydetti:

“Bugün, toplam 2,3 trilyon liraya ulaşan KKM uygulamasının bütçeye maliyeti de giderek azalmaya devam etmiş, toplamda 95,3 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. Faiz üst sonunun kaldırılmasıyla, önümüzdeki periyotta de bütçe üzerinde önemli bir maliyet oluşturması beklentiler dahilinde değildir. Başka taraftan, KKM uygulaması devreye alınmamış olsaydı ve döviz kurundaki artış ve dalgalanma motamot devam etseydi; bunun ülkemiz dış borç stoku üzerindeki negatif tesiri yüksek olurdu ve gerçek piyasaların gelişimi de değerli ölçüde sekteye uğrardı.

Üstelik bu durum, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın tetiklemesiyle emtia fiyatlarında keskin artışların yaşandığı ve global finansal şartların giderek sıkılaştığı bir periyoda denk gelecekti. O şartlar altında, güç ve tüm öteki ithal girdilerde, ülkemizde gerçek dalın maliyetleri çok daha fazla artar ve oluşan ek döviz ihtiyacı için mevcut küresel finansal ortamda, reel sektörümüz yüksek maliyetlerle daha fazla borçlanmak sorunuyla karşı karşıya kalırdı.”