TBMM Genel Heyeti, Meclis İçtüzüğüne nazaran, Yüksek Seçim Konseyinin milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarını ilanını takip eden üçüncü gün saat 14.00’te davetsiz toplanacak.

Yeni yasama periyodunun birinci birleşiminde milletvekilleri yemin edecek. Genel Konseyin birinci birleşimini, MHP Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli’nin, en yaşlı üye sıfatıyla TBMM Süreksiz Lideri olarak yönetmesi bekleniyor.

Ant içme, her milletvekilinin Anayasa’daki metni kürsüden yüksek sesle motamot okuması suretiyle olacak. Milletvekilleri seçim etrafı, soyadı ve isimlerinin alfabe sırasına nazaran ant içecek.

Milletvekilleri, misyona başlarken şu formda ant içecek:

“Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin parçalanamaz bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve koşulsuz egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyet’e ve Atatürk unsur ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, ulusal dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması davasından ve Anayasa’ya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve erdemim üzerine ant içerim.”

Ant içme merasiminde bulunmayan milletvekilleri, katıldıkları birinci birleşimin başında yemin edebilecek.

Milletvekilleri ant içerek misyona başlayacak. Ant içmekten imtina eden milletvekilleri, milletvekili sıfatından kaynaklanan haklardan yararlanamayacak.

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, atandıkları tarihten sonra yapılan birinci birleşimde ant içecek.