Bakan Nebati’nin açıklamaları şöyle:

Bir yılı aşkın bir mühlet önce yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı odağımıza aldığımız Türkiye İktisat Modelini hayata geçirdik.
Modelimiz kapsamında hayata geçirdiğimiz siyasetlerin sonuçlarını ve 2022 yılı bütçe gerçekleşmelerini tüm detaylarıyla sizlerin kamuoyunun huzurunda pahalandırmak üzere sizlerle bir ortaya gelmiş bulunuyoruz.

Türkiye İktisat Modeli ile değerli bir muvaffakiyet kıssası yazdık. Türkiye İktisat Modeli ile değerli bir muvaffakiyet öyküsü yazdık. Hakikaten global enflasyonun tarihi yüksek düzeylerde seyrettiği, nakliyecilik maliyetlerinin süratle yükseldiği, son yüzyılın en güç yıllarından biri olan 2022 yılında makroekonomik göstergelerin tamamına yakınında muvaffakiyet elde ettiğimizi vurgulamak isterim. Bu açıdan 2022 çok özel bir yıl olmuştur.
Biraz sonra sizlere Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 2022 yılında dünyanın en başarılı ülkelerinden biri olan Türkiye’nin bu muvaffakiyetini açıkça ortaya koyan ekonomik göstergelerine ait sayıları tek tek paylaşacağım. Daha müreffeh ve daha güçlü bir Türkiye için Türkiye Yüzyılına kararlı adımlarla ilerlediğimizi hepinizin huzurunda tam bir inançla söz etmek isterim.

Türkiye iktisat modeli

Türkiye İktisat Modelinin temel siyaset araçlarını; TL tasarrufların özendirilmesi, selektif kredi siyaseti ve yatırım ortamının uygunlaştırılması olarak belirlemiştik. Bu siyaset araçlarının faal kullanımıyla birlikte istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyümeyi hedefledik. Modelimizi tasarlarken emelimiz kapsayıcı bir yaklaşımla yatırımları, istihdamı, üretimi, ihracatı ve verimliliği artırmak, cari süreçler istikrarında fazla vermek ve fiyat istikrarını kalıcı bir biçimde temin etmek olmuştur.

2022 yılında TL tasarrufları artırmak, finansal istikrarı güçlendirmek ve finansal derinliği artırmak üzere başta Kur Muhafazalı Mevduat ve Katılma Hesabı olmak üzere birçok yeni adımı devreye aldık.Böylece, kısa bir müddette Döviz Tevdiat Hesaplarında Cumhuriyet tarihindeki en yüksek düşüşe imza attık.

Döviz kurunda öngörülebilirlik

2022 yılının ikinci yarısından itibaren de döviz kurlarında istikrarı sağlarken finansal istikrarı da sağlamlaştırdık. Finansal istikrarın güçlendirilmesi; TL’nin gerçek olarak bedel kazanmasını da beraberinde getirmiştir.

Gelire endeksli senet

TL’ye olan cazibeyi artırmak için ayrıyeten 6,6 milyar TL’ye ulaşan Gelire Endeksli Senet ihraç ettik ve DİBS ile temettü gelirlerinde stopaj indirimi yaptık.

Altın sertifikası ihracı

Türkiye İktisat Modeli kapsamında finansal araçlarda çeşitlendirme ve finansal sistem dışındaki âtıl tasarrufların finansal sisteme kazandırılması emeliyle, 21 Kasım 2022’de devreye aldığımız 5 ton Altın karşılığında ihraç edilen Darphane Altın Sertifikalarına ferdî yatırımcılarımız büyük bir ilgi gösterdi. Bu teveccühün akabinde bugün de 10 tonluk ikinci altın sertifikası ihracına bugün çıkıyoruz.

Altın rezervlerimiz

Altın sertifikası ihraçlarımız, Altın Tasarruf EkoSistemi ve Altın Dönüşümlü KKM uygulamasıyla 2022 yılında altın rezervlerimizin 129 ton artırılmasına katkıda bulunduk.

Brüt rezervlerimiz

Sadece altın rezervlerimizin değil brüt rezervlerimizin de 129 milyar Dolar ile son 8 yılın en yüksek düzeyine ulaşmasına katkı sağladık. Brüt rezervimizin 2022 yılında bir evvelki yıla nazaran 18 milyar dolar artış kaydetmesinde;
o KKM hesaplarının 1,4 trilyon TL’ye ulaşması,
o 11 milyar dolar fiyatında Eurobond ihracı yapmamız ve
o İhracatımızın rekor düzeye yükselmiş olması tesirli olmuştur.

Borsa İstanbul

Rezervlerimizdeki artışa ilaveten Borsa İstanbul’daki yatırımcı sayımızın 1,4 milyon kişi artmasıyla yatırımcı tabanımızı genişlettik. Son bir yılda borsa şirketlerinin piyasa kıymeti yüzde 184 artışla 6,2 trilyon liraya ulaşmıştır.

Borsa İstanbul’a 40 yeni şirket

Halka arzları vergisel açıdan teşvik ederek, şirketlerimizin 19,3 milyar liralık ek finansmana erişimine imkan sağladık. Böylelikle, 2022 yılında 40 yeni şirket Borsa İstanbul’da süreç görmeye başladı.

Borsa İstanbul dolar bazında getiri

Türkiye borsa performansıyla gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerden olumlu ayrıştı. Böylelikle, Borsa İstanbul 2022 yılında dolar bazında yüzde 111 ile en yüksek getiriyi sağladı.

Fon büyüklükleri de artıyor

Yatırım, teşebbüs sermayesi ve gayrimenkul yatırım fon büyüklükleri de sermaye piyasamızın derinleşmesi konusunda kat ettiğimiz arayı açıkça ortaya koyuyor.

Bireysel emeklilik sistemi

Bireysel Emeklilik Sistemini de süratle büyütüyoruz. Ülkemizde özel tasarrufların yükseltilmesi amacı doğrultusunda 2022 sonunda, Otomatik İştirak Sistemi dahil Kişisel Emeklilik Sistemindeki toplam fon büyüklüğü yüzde 76 artışla yaklaşık 430 milyar TL’ye ulaşmıştır.

BES’in 18 yaş altına açılması ve devlet katkısınız artırılması

18 yaşından küçüklerin BES’e dâhil edilebilmesi ve 2022 yılı Ocak ayında yürürlüğe giren yüzde 30 Devlet katkısı uygulaması sonucunda 2022 sonunda, toplam iştirakçi sayısı 1,3 milyon artışla yaklaşık 15 milyon şahsa ulaşmıştır.

Enflasyon OVP iddialarımızın altında

Küresel emtia fiyatlarındaki artış, 2021 yılı sonundaki kur hareketi ve tedarik zincirlerindeki kırılmaların sonucunda maalesef 2022 yılını yüksek bir enflasyon ile geçirdik. Öbür taraftan, 2022 Kasım ayında düşüşe başlayan enflasyonun bu eğilimi Aralık ayında artarak devam etti. Böylelikle, yılsonu tüketici enflasyonu OVP’de hedeflediğimiz sayının da altında gerçekleşerek yüzde 64,3 oldu. 2023 yılında enflasyondaki düşüş devam edecektir.

Ayrıntılar geliyor…