Raporda şu sözler yer aldı:

“ABD iktisadı ölçülü süratte büyüdü.

Dört bölgede ekonomik aktivite yatay seyretti. İki bölge, aktivitede daralma olduğunu rapor etti.

Talep şartlarına dair telaşlarla ekonomik görünümler daha karamsar hale geldi.

İstihdam artışı devam etti. Kimi bölgeler işgücü talebinde soğuma bildirdi.”