Mehmet KAYA-ANKARA

Zirvede konuşan ASO Lideri Nurettin Özdebir, global savunma harcamalarının 2.1 trilyon dolara ulaştığını, Türkiye’nin 15,5 milyar dolar ile dünyada en fazla savunma harcaması yapan ülkeler ortasında 18. sırada bulunduğunu söyledi. Özdebir, toplamda 60 milyar dolarlık 800 projenin yürütüldüğü kesimde, yıllık cironun 10 milyar doların üzerine, ihracat ünite fiyatının ise 70 dolara ulaştığını tabir etti.

Ankara’nın savunma ve havacılık alanında büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten ASO Lideri Özdebir, savunma ve lojistik alanında daha fazla rol üstlenmek istediğine değinerek, “TSK envanterindeki bütün araç, gereç ve platformlar; neler varsa bunların lojistiğinin özel dala açılması verimlilik ve teknolojinin yayılması açısından büyük bedel taşıyacağına inanıyorum. Askeri fabrika ve tesislerdeki bakım tamirat lojistik hizmetleri sivil kesime açılmalıdır” dedi.

Riskleri öngörmeliyiz

SASAD Lideri Osman Okyay da konuşmasında, Türkiye’nin savunma ve havacılık ihracatının 2021’de 3.2 milyar dolar olduğunu hatırlatarak, bu yıl 4 milyar doları geçileceği varsayımın ettiklerini söyledi. Okyay, Türkiye için tedarik kesintileri ve ambargo üzere risklerin de bulunduğunu vurgulayarak, “Ülke ve sanayi olarak, değişen bu konjonktürde kendimizi yanlışsız biçimde konumlandırmamız gerekiyor. Bir de var olan altyapıların misyona hazırlık kabiliyetleri üzerinden mevzuyu pahalandırmak gerekiyor. Bilhassa dış yaptırımlar, tedarik zincirlerindeki kesintiler, yüksek teknolojiye dayalı kritik platformların harbe hazırlığını riske atabiliyor. Askeri lojistiğin sağlıklı bir biçimde sürekliliğini sağlamak için, planlarımızda bu riskleri de öngörmemiz gerekiyor” dedi.