Feldispat, ihracı kayda bağlı eserler listesine dahil edildi.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan “İhracı Kayda Bağlı Mallara Ait Bildiri’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran, cam, seramik, kaynak elektrotları ve boya endüstrisinde kullanılan kıymetli endüstriyel ham unsurlardan feldispat “ihracı kayda bağlı mallar listesine” eklendi.