Türk Hava Yolları, Boeing ve İstanbul Teknik Üniversitesi mesken sahipliğinde düzenlenen Türkiye Sürdürülebilir Havacılık Platformu aktifliğine Boeing Türkiye Genel Müdürü Ayşem Sargın, Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı Levent Konukcu, ABD’nin İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh ve İstanbul Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Lütfiye Durak Cet katıldı.

Etkinlikte konuşan Sargın, Boeing olarak 75 yılı aşkın müddettir Türkiye’de olduklarını ve bu müddet zarfında Türk havacılığının kaydettiği yükselen muvaffakiyet ve süratli büyümenin gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Sargın, “Biz bu büyüme sürecinde endüstriden servise teknolojiden eğitime kadar birçok alanda Türk havacılık dalıyla el ele çalıştık ve çok kıymetli başarılara imza attık. Türkiye’den ödüllü tedarikçilerimiz oldu. AR-GE’de patent kademesine getirdiğimiz ortak projelerimiz oldu, birlikte teknolojiler geliştirdik ve bugün Boeing’in yeni kuşak uçaklarının hepsinde Türkiye’den bir modül var.” diye konuştu.

Bu iş birliklerinden çıkan tablonun da yansıttığı üzere Türkiye’nin Boeing için güçlü bir pazar olmanın ötesinde çok kıymetli bir kaynak ülke olduğunu belirten Sargın, bu kapsamda bir kaç yıl evvel Türkiye ile stratejik iş birliği çerçevesi tanımladıklarını ve Boeing Türkiye ulusal havacılık planını açıkladıklarını belirtti.

Sargın, “Bu programla Boeing’in Türkiye’nin havacılıkta global bir oyuncu olarak yükselişini destekleyecek ve Türkiye’nin de Boeing’in global rekabetçiliğine katkıda bulunacağı ortak kesişme alanlarını tespit ettik. Bu alanlar sanayi, teknoloji , servis bakım ve nitelikli insan gücü alanları oldu. Hepsinde Türkiye’de kıymetli yatırımlara imza attık değerli işbirlikleri yaptık.” formunda konuştu.

“İTÜ 2023 yılında 250. yaşına giriyor”

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Lütfiye Durak Cet da havacılık bölümünün büyük paydaşlarıyla yapılan bu birliktelik sayesinde Türkiye’nin sürdürülebilir havacılık alanında yapacağı atılımlara kıymetli katkılar sağlayacağına inandıklarını söyledi.

Ata, şunları kaydetti:

“Bu platform ülkemizde havacılık paydaşlarını bir ortaya getirerek bu alanda sürdürülebilirliği önceleyen çalışmalar yapmayı hedefliyor. Bu değerli yapılanmada İTÜ’nin Havacılık ve Uzay teknolojileri uygulama ve araştırma merkezimiz proje yöneticiliği vazifesini üstlenmiştir. Projenin eğitim içeriği ve teknik kaynaklarının üretilmesinde katkı sağlayacaktır.

İTÜ 2023 yılında 250. Yaşına giriyor. Aslına sürdürülebilirliğin örneği de yüksek öğretimde çok hoş bir örneğini teşkil ediyor. Bunun ötesinde üniversite olarak 2023 yılını sürdürülebilir yılı olarak ilan ettik. Bu yeni yaşında üniversitemizde büsbütün sürdürülebilirliğe odaklandık. Geçen yıl kurulan sürdürülebilirlik ofisi ile bu kapsamdaki çalışmalarımız en faal biçimde yürütüyoruz. Bu amaç doğrultusunda BM’nin tanımladığı 17 sürdürülebilirlik kalkınma hedefini kapsayacak halde çevresel ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirlik temalarını odağa alan çok sayıda çalışma kümesi oluşturduk.”

Ata kelamlarını şöyle sürdürdü:

“İstanbul Teknik Üniversitesi’nin yürütücülüğünü üstlendiği Türkiye Sürdürülebilir Havacılık Platformu, birçok alanda ülkemize ve insanlığa değerli katkılara sunacaktır. Öncelikle sürdürülebilir havacılığın kıymetini vurgulayarak toplumsal farkındalığı artırmayı hedefliyoruz. Bunun sayesinde öğrenciler akademisyenler, profesyoneller ve öteki paydaşlar ortasında sürdürülebilir havacılığın gereklilikleri ve tesirleri konusunda bir anlayış yerleştirecektir.

Gençlere ve profesyonellere yönelik eğitim programları düzenleyerek havacılık bölümünde sürdürülebilirlik konusunda yüksek bir şuur oluşturulacaktır. Vereceğimiz nitelikli eğitim sayesinde iştirakçiler havacılıkta sürdürülebilir uygulamaları öğrenirken, çevresel ve toplumsal aktiflerini anlamak fırsatı yakalayacaklar. Aktüel problemler ve bunlara yönelik somut tahliller ortaya konacaktır. Bu platformun en kıymetli fonksiyonlarından biri de iş birliğini teşvik etmektir. Global sıkıntılara tekil tahliller bulunamaz, bunlar için işbirliği içerisinde yeni tahliller bulmak gerekiyor.”

“Türkiye’nin küresel yüzü olarak kesimdeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz”

Türk Hava Yolları (THY) Yatırım ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Konukcu ise global en öncelikli problemlerden biri olan iklim değişikliği havacılık kesiminin ajandasında değerli bir yer edindiğini belirtti.

Konukcu, “Hava nakliyatı sera gazı emisyonlarını azaltmak için global olarak harekete geçen ve en geniş kapsamlı maksatlar belirleyen dallarından biri pozisyonundadır. Türkiye’nin küresel yüzü olarak kesimdeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bayrak taşıyıcı hava yolu olarak ülkemize ve iştirakimize yakışacak biçimde kıymetli adımlar atıyoruz.” açıklamasında bulundu.

Geçen haftalarda 2033 yılı stratejilerini açıkladığını belirten Konukcu, “10 yıllık bu stratejimizde sürdürülebilirlik alanında yakın gelecekte hayata geçireceğimiz çalışmalarımızı yer verdik. Bu doğrultuda 2050 yılında karbon nötr hava yolu olma maksadımızı tüm paydaşlarımıza açıkladık. Bu amacımıza ilerlerken filo modernizasyonu, kapsamlı yakıt tasarrufu siyasetimiz altındaki iyileştirmeler, ve sürdürülebilir havacılık yakıtı kullanımımızı artırmak en değerli desteklerimiz olacak.” diye konuştu.

Konukcu, dünyanın en genç filolarından birine sahip olan bir hava yolu olarak yakıt verimliliği yüksek gürültü ve karbon emisyonu düşük, yeni kuşak uçakları filolarına katmaya devam edeceklerini söyledi.

Konukcu, 2008’den beri uyguladıkları 100’den fazla operasyonel optimizasyon projesiyle sırf 2022 yılında 57 bin 581 ton yakıt tasarrufu sağlayarak 181 bin 379 ton karbon emisyonu salınımını önlediklerini açıkladı.

2022 yılının şubat ayında beri artan destinasyonlarda ve tertipli halde biyo yakıt kullanımını sürdürdüklerini belirten Konukcu, “Emisyon azaltmaya dair gerçekleştirdiğimiz çalışmaların yanı sıra önlemeyen emisyonların yönetilmesinde öne çıkan karbon dengeleme mevzularını da yakından takip ediyoruz.” dedi.

Konukcu, kelamlarını şöyle sürdürdü:

“Tüm çalışanlarımızın iş seyahatlerinden kaynaklanan karbon emisyonlarını da iştirakimiz tarafından nötrlüyoruz. Sürdürülebilirliğin toplumsal boyutuna farklı coğrafyaları bağlayarak farklı kültürlerinden insanları bir ortaya getirerek hizmet ediyoruz. BM’nin en az gelişmiş ülkeler kategorisinde yer alan 36 ülkeden 25’ne sefer gerçekleştiriyoruz.Uçuş gerçekleştirdiğimiz noktalarda istihdam imkanları oluşturarak ekonomik kalkınmaya dayanak oluyoruz.

Tüm bu çalışmaların yanı sıra yurt içinde ve yurt dışında eser ver hizmetlerimizi engelli, malul, gazi, yaşlı, gebe ve dezavantajlı yolcularımıza daha erişilebilir hale getirmek için BM’nin belirlemiş olduğu sürdürülebilir kalkınma emellerini da destekleyen bu çalışmalarımızı farklılıklar kıymet katar anlayışıyla yürütüyoruz. Bayan erkek çalışanların istikrarının sağlanması, bayanların her alanda güçlenmesini, sürdürülebilir kalkınmanın hızlandırılmasının kritik değer taşıdığının farkındayız.”

Boeing Global Sürdürülebilirlik Siyasetleri ve İştirakler Lider Yardımcısı Brian Moran da Türkiye Sürdürülebilir Havacılık Platformu, Boeing’in 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşmayı hedefleyen, ortalarında yenilenebilir güce geçiş, ileri teknolojiler, operasyonel verimlilik ve filo yenilenmesinin bulunduğu stratejilerle ahenk içerisinde olduğunu açıkladı.

Moran, “Sürdürülebilir eser hayat döngüsünü artırmak hedefiyle son 10 yılda inovasyona 55 milyar dolar civarında yatırımda bulunduk. Bu kapsamda, müşterilerimize yakıt verimliliği yüksek ve karbon emisyonu düşük eserler sunuyoruz.” diye konuştu.