Türkiye Bayan Teşebbüsçüler Derneği (KAGİDER), TurkishWIN, UPS iş birliğinde kurulan, 2019 yılında Avrupa İmar ve Kalkında Bankası’nın (EBRD) paydaş olduğu Bayan Liderlik Platformu, Memleketler arası Çalışma Örgütü (ILO) iş birliğinde İstanbul’da bir yuvarlak masa toplantısı düzenledi. “Çalışma Hayatında Şiddete Sıfır Tolerans’ başlıklı toplantıda, iş ömründe şiddetin sonlandırılması için yapılan çalışmalar, tahlil teklifleri ve âlâ örnek uygulamalar üzerinde duruldu.

Şiddet ve taciz, bayanların iş gücü iştiraklerinin erkeklerle eşit oranlarda olmamasının temel sebeplerinden birisi. Bayanlar ve erkeklerin ağır olarak yer aldıkları istihdam biçimlerindeki farklılıkların arkasında da bayana yönelik şiddet değerli bir neden olarak yer alıyor.

Araştırmalar da çalışma ömründe bayana yönelik şiddetin ağır olduğunu bilgilerle destekliyor. Örneğin İngiltere’de, bayanların yarısından fazlası, 18-24 yaş ortasındaki bayanların ise üçte ikisi, iş yerinde cinsel tacize maruz kaldıklarını belirtiyorlar. USAID’in çalışması da çalışma hayatında en çok şiddete maruz kalanların genç bayanlar olduğunu ortaya koyuyor. ILO’nun (Uluslararası Çalışma Örgütü) 2019 datalarına nazaran ise halkla direkt temas hâlinde çalışan bayanların %42’sinin üçüncü şahıs şiddeti yaşadığı kestirim ediliyor.

KAGİDER İdare Konseyi Üyesi Esra Bezircioğlu, konuşmasında şu sözlere yer verdi: “Tüm datalar bayanların çalışma ömründe yer almasının ve karar verici konumlara gelmesinin önünde şiddetin önemli bir pürüz olarak yer aldığını gösteriyor. Bu gerçek, kamu, özel dal ve sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere hepimizin ayıbıdır. Bugün burada “çalışma hayatında şiddete sıfır tolerans” demek için buluştuk. Buradan kamu ve özel bölüme de davetimizi yapıyoruz.”