Mart ayında cari süreçler hesabı 4 milyar 484 milyon dolar açık verdi. Altın ve güç hariç cari süreçler hesabı ise 1 milyar 372 milyon dolar fazla verdi.

2022’nin Ocak-Mart devrinde 17,8 milyar dolar olan cari açık, bu yılın tıpkı devrinde 23,6 milyar dolara yükseldi.

AA Finans Ödemeler İstikrarı Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, cari süreçler hesabının martta 5,74 milyar dolar açık vermesini bekliyor.

Reuters anketine katılan ekonomistlerin ortalama cari açık beklentisi de 5,2 milyar dolardı.

Dış ticaret açığı martta 6 milyar 298 milyon dolar

Ödemeler istikrarı tarifli dış ticaret açığı martta 6 milyar 298 milyon dolar oldu.

Hizmetler istikrarı kaynaklı girişler 3 milyar 88 milyon dolar olurken, bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2 milyar 67 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Birincil gelir istikrarı kalemi 1 milyar 354 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir istikrarı kalemi ise 80 milyon dolar net giriş kaydetti.

Portföy yatırımları 1 milyar 33 milyon dolar meblağında net çıkış

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 238 milyon dolar oldu. Gayrimenkul kaynaklı net yabancı girişi martta 453 milyon dolar, ocak-mart periyodunda 1 milyar 373 milyon dolar oldu.

Portföy yatırımları 1 milyar 33 milyon dolar meblağında net çıkış kaydetmiştir. Alt kalemler prestijiyle incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin pay senedi piyasasında 256 milyon doları net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 36 milyon doları net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, Genel Hükümet 750 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirmişken, bankalar ve öbür dallar sırasıyla 805 milyon dolar ve 745 milyon dolar net geri ödeme yaptı.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 442 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 610 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 147 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 757 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, Genel Hükümet ve bankalar sırasıyla 8 milyon dolar ve 7 milyon dolar net kullanım, öbür kesimler ise sırasıyla 464 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde bu ay 264 milyon dolar net azalış oldu.