Hüseyin GÖKÇE / ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir mühlet evvel duyurduğu Cemevleriyle ilgili düzenleme mevzuata eklendi. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Kararname’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın misyonlarını düzenleyen 277’nci hususuna Cemevleri ibareleri eklendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı vazifeleri ortasına, “Alevi Bektaşi kültürünün araştırılması ve Cemevleriyle ilgili iş ve süreçleri yürütmek” ibaresi eklendi. Düzenlemeyle Bakanlık bünyesinde Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulması karara bağlandı.

Başkanlık, Cemevlerinin gereksinimlerinin belirlenmesi istikametinde çalışmalar yapacak, Alevilik-Bektaşilik hakkında araştırmalar yapacak. Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Lideri özlük hakları tarafından , strateji geliştirme lideri ile haklara sahip olacak. Lider Yardımcısı ise bakanlık genel müdür yardımcısına denk olacak.

“Cemevi Başkanlığı Liderini Cumhurbaşkanı atayacak”

Ayrıca 3 Sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Yollarına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin eki 1 sayılı listeye Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Lider ve Lider Yardımcıları sözü eklendi. Bu eklemeyle birlikte Lider ve Lider Yardımcıları, Cumhurbaşkanı Kararı ile atanacak kamu vazifelileri haline getirildi.