Ulusal İstatistik Ofisi (UİB) bilgilerine nazaran, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH), Ocak-Aralık 2022 devrinde, evvelki yıla nazaran yüzde 3 artarak 121 trilyon yuana (yaklaşık 18 trilyon dolar) ulaştı.

Bu, Kovid-19 salgınının birinci tesirlerinin hissedildiği 2020’deki yüzde 2,2’lik büyümenin akabinde Çin’de 1976’dan bu yana kaydedilen en düşük yıllık hasıla artışı oldu.

Büyüme oranı, Çin hükümetinin 2022 yılı için yüzde 5,5 civarında olmasını öngördüğü büyüme gayesinin gerisinde kaldı.

Çin iktisadı, en son 1976 yılında kaydedilen daralmanın akabinde geçen 46 yılın büyük kısmında, 2020 yılı hariç, yüksek büyüme oranlarını sürdürmüştü.

Son çeyrekteki büyüme yüzde 2,9

UİB, yılın son üç ayındaki büyümenin yüzde 2,9 olduğunu bildirdi. Çin iktisadı 2022’nin birinci çeyreğinde yüzde 4,8, ikinci çeyreğinde yüzde 0,4, üçüncü çeyreğinde ise yüzde 3,9 büyüme kaydetmişti.

Büyüme oranındaki dalgalanmada Çin’de Omicron hadiselerinin tetiklediği Covid-19 salgınları nedeniyle uygulanan kapanma önlemleri ve karantina kısıtlamaları tesirli oldu.

Çin’in bu periyotta uyguladığı, “sıfır vaka” ismi verilen salgın tedbire siyaseti nedeniyle kalabalık nüfusu barındıran, kilit sanayi ve iş kollarına mesken sahipliği yapan çok sayıda kentte tam yahut kısmi kapanmaya gidilirken, karantina, seyahat kısıtlamaları, imalat, ticaret ve hizmetler kesimindeki işletmelerin faaliyetlerinin askıya alınmasını gerektiren katı ve geniş ölçekli önlemler, büyük çaplı ekonomik kayıplara yol açmıştı.

Pekin idaresi, yılın son ayında Covid-19 siyasetinde ani istikamet değişikliğine giderek denetim önlemlerine son vermiş, hudutlarını yine dünyaya açmıştı.