Ticaret Bakanlığı’nın İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Ait bildirileri Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran, yerli üreticilerin müracaatlarının kıymetlendirilmesi sonucunda Çin menşeli “kontrplaklar”, “ateşleyiciler (yalnız gazlı fırın ve ocaklarda ateşleme sistemi olarak kullanılanlar)” ve “granit” ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı tedbirlere dair son gözden geçirme soruşturmaları başlatılması kararlaştırıldı.

Söz konusu soruşturmalar, ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülecek, soruşturmaya ilgili taraf olarak katılmak isteyenler belirtilen mühletler içinde Bakanlığa başvuracak. Soruşturma tamamlanana kadar mevcut dampinge karşı tedbir yürürlükte kalacak.