VAHAP MUNYAR: Genelkurmay Başkanlığı’nın hazırladığı, Türkiye Dokuma Patronları Sendikası’nın bastırdığı “Atatürk’ün Görüş ve Direktifl eri” kitabında Atatürk’ün ekonomik sistemle ilgili 1937 yılındaki şu bildirileri yer aldı: Ben ekonomik hayat denince tarım, ticaret, sanayi faaliyetlerini, bayındırlık işlerini birbirinden başka düşünülmesi yanlışsız olmayan bir bütün
olarak sayarım. Devamı

ALAATTİN AKTAŞ: Bir hayat bu kadar mı dolu dolu yaşanır… Bir hayatın içine bu kadar mı çok ıslahat sığdırılır… Bu ıslahatları doğal ki bugünün şartlarıyla düşünmemek gerekir. Bunlar neredeyse bir asır evvel gerçekleştiriliyor. Yanmış, yıkılmış, harap olmuş bir ülke… Yoksulluk diz uzunluğu. Bilgi birikimi neredeyse hiç yok. Para yok. Üstelik Osmanlı’dan devasa bir borç kalmış. Devamı

FARUK TÜRKOĞLU: Paşa, her ne değerine olursa olsun endüstrileşmenin hızlandırılmasını amaçlamıştı ve ertelemelere tahammülü yoktu. Karabük Demir Çelik Fabrikasının kuruluş sürecinde ortaya çıkan değerli bir sorunu Atatürk, şahsen devreye girerek çözmüştü. Devamı

TUNÇ DİPTAŞ: Atatürk, Afet İnan’ın “Türk’ün Tarifi” isimli tezini okuduktan sonra şu notu düşmüştür: “Bu memleket, dünyanın beklemediği, asla ümit etmediği, bir müstesna mevcudiyetin yüksek tecellisine yüksek sahne oldu. Bu sahne en az yedi bin yıllık Türk beşiğidir. Devamı