■ Ipsos tarafından gerçekleştirilen araştırmada okul masrafları karşısında zorlanan ebeveynler mercek altına alındı. Okul masraflarında en çok nerelerde zorlandıkları, bu süreci nasıl yönettikleri, neler yaptıkları izlendi.

■ Bu masraflara yetişebilmek için hangi harcamalardan kısmak durumunda kaldıklarına dair; birçok soruda bireylerin telaşları, beklentileri, planlamalarının ne istikamette olduğu üzere başlıklarda tabir, tavır ve davranışlar incelendi.

Ipsos tarafından gerçekleştirilen ANTİKRİZ MONİTÖRÜ araştırmasında okul masrafları karşısında zorlanan ebeveynler mercek altına alındı. Okul masraflarında en çok nerelerde zorlandıkları, bu süreci nasıl yönettikleri, neler yaptıkları izlendi. Bu masraflara yetişebilmek için öteki hangi harcamalardan da kısmak durumunda kaldıklarına dair; birçok soruda bireylerin tasaları, beklentileri, planlamalarının ne tarafta olduğu üzere başlıklarda söz, tavır ve davranışlar incelendi. Araştırma 15 Eylül-15 Ekim ortası yürütülen 4 haftalık çalışmanın sonuçlarından derlendi, toplamda 568 okula giden çocuğu olan ebeveynlerin karşılıkları ele alındı.

Etkilenmeyen kesim yalnızca yüzde 6

Araştırmaya nazaran ebeveynlerin %81’i okul harcamalarının yanı sıra öteki masrafları karşılayabilmek için kimi harcama kalemlerini de kısmaya çalışıyor. Bu şahısların bilhassa toplumsal hayata yönelik kalemlerde tasarrufa gittiği görülüyor. Dışarıda yemek yemek, dışarıdan yemek ısmarlamak ya da sinema tiyatro üzere dışarıda cümbüş aktiviteleri daha az yapılmaya başlanmış. Bu masraf kalemlerinin dışında ek olarak giysi harcamaları da kısılmaya çalışılan başka bir harcama kalemi.

Çocuğu okula giden ebeveynlerin %70’i okul masraflarının bütçelerini çok zorlayacak biçimde arttığını, %24’ü de biraz zorlayacak biçimde arttığını söylüyor. Toplamda çabucak hemen tüm ebeveynlerin bu yılki okul masrafları karşısında epey zorlandığı görülüyor. Okul masrafları karşısında zorlamayan ebeveynleri oranı ise yalnızca %6.

Okul masrafl arı karşısında zorlanan ebeveynlerin %67’si okul ile ilgili harcamaları da kısmış. Okul masrafl arını kısmak için ebeveynlerin %37’si kırtasiye masraflarını kısmaya çalışmış ya da geçen yıldan kalan kırtasiye materyallerini kullanmış, %36’sı bir evvelki yılın okul kıyafetlerini kullanmış. Okulda yapılan yemek harcamalarını kısmak için de her 4 ebeveynden biri meskenden sandviç ya da yemek yapıp çocuklarının yanına verdiğini belirtiyor. Okula giden çocuğu olan ebeveynlerin %85’i kırtasiye alışverişi yapmış. Yapılan öteki kıymetli harcama kalemleri de okul kıyafetleri, ayakkabı (%70) ve kitap (%64) formunda sıralanıyor.

Her 10 veliden 7’si sıkıntılı

Ipsos Türkiye CEO’su Sidar GEDİK datalarla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Sonbahar itibariyle aile bütçelerinde yaz aylarında kelam konusu olmayan iki kıymetli harcama kalemi ekleniyor, okul masrafları ve ısınma faturaları. Var olan yükün üstüne okul masraflarının eklenmesi çabucak hemen tüm aileleri olumsuz etkiliyor.

Neredeyse tüm veliler okul masraflarındaki artış nedeni ile az ya da çok zorlandıklarını belirtiyorlar. Her on veliden yedisi ise çok zorlandığını belirtiyor. Doğal olarak yeniden buna çok yakın bir oranda bir küme veli birtakım eğitim malzemelerinden/ gereksinimlerinden fedakârlık yapma yoluna gidiyor, mesela eski kırtasiye eserlerini, okul kıyafetlerini bu yıl da kullanmak üzere. Bu tedbirlerin tek başına kâfi olduğunu söylemek güç. Zira her on veliden sekizi ise okul masraflarına kaynak ayırabilmek için diğer kalemlerde de kısıntı yaptığını söylüyor, kısıntı yapılan başlıklar bizim daha evvelki araştırmalarımızdaki tespitlerimiz ile paralel; dışarıda yeme-içme, cümbüş, giysi üzere ertelenebilir harcamalar. Havaların soğuması ve ısınma masrafının da eklenmesi ile aile bütçesinin idaresi daha da zorlaşacak. Uygulama ayrıntılarının açıklanması beklenen ısınma dayanağı birçok aile için değerli rol oynayacak, bilhassa de çocuk okutan aileler için. Tabi patronların ne kadarının bu takviyesi çalışanlarına hangi şartlarda yansıtacağı çok belirleyici olacak…”