Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), beklenenden daha güçlü bir iç talep ve ihracattaki ölçülü toparlanmayı takiben Türkiye için 2022 büyüme kestirimini yüzde 4,5’e yükselttiğini açıkladı. Mayıs ayında açıklanan bir evvelki varsayım bu yıl ülke için yüzde 2’lik bir büyüme öngörmekteydi.

Banka’nın faaliyet gösterdiği bölgeler için hazırladığı son Bölgesel Ekonomik Beklentiler raporunda bugün açıklanan varsayımlar, Ukrayna’daki savaşın, gaz arzındaki azalmanın ve dünya genelindeki enflasyonun ekonomiler üzerindeki tesirini ortaya koyuyor.

Rapor, Türk bankalarının âlâ sermayelendirilmiş olmaları ve yüzde 3’ün altında seyreden takipteki kredi oranlarıyla Türkiye iktisadının kuvvetli taraflarından biri olduğunu vurgularken, ekonomik faaliyetin nispeten güçlü kalmaya devam ettiğini belirtiyor.

Raporda dikkat çekilen başka bir öge ise Türk lirasındaki süratli kıymet kaybı ve yüksek enflasyonun oluşturduğu temel kırılganlıklar.

Türkiye’nin artan cari açığı ve 180 milyar dolar fiyatındaki kısa vadeli dış borcu ve 15 milyar dolar civarında olan rezervlerin zayıflaması değerli telaşlar olarak dikkat çekiyor.

Banka, Türkiye iktisadının 2023 yılında, planlanan seçimler öncesinde hane halkı ve kamu harcamalarının tesiriyle yaz başındaki varsayımlara paralel olarak yüzde 3,5 oranında büyümesini bekliyor.

Küresel jeopolitik tansiyonlar ve gelişmiş ülkelerdeki agresif nakdî sıkılaştırma üzere global faktörlerin de Türkiye’nin büyümesini etkileme riski taşıdığı belirtiliyor.

Türkiye, EBRD’nin en büyük pazarı olma özelliğini taşıyor. Ülkede çoğunluğu özel daldan olmak üzere 380’den fazla projeye yatırım yapan bankanın 16,877 milyon euronun üzerindeki yatırımı bulunuyor.