Ege Seramik, verimsiz ve üretim siparişi olmayan üretim çizgilerinin süreksiz olarak üretime kapatılmasına karar verdi.

Şirket’ten KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Yönetim Heyetimizin 26 Eylül 2022 Pazartesi günü (bugün) gerçekleştirmiş olduğu toplantıda;

Dünyada ve Ülkemizde,2020 yılı başından itibaren olumsuz tesirleri hala devam eden Covid-19 pandemisi ile 2022 yılında patlak veren Rusya Ukrayna savaşının olumsuz sosyo-ekonomik tesirleri ile birlikte, tedarik zincirindeki bozulmalar paralelinde hammadde ve emtia fiyatlarının yükselmesi, güç fiyatlarının denetim edilemez istikamette artmaya devam etmesi ve yüksek enflasyon nedeniyle, Şirketimiz ticari faaliyetleri olumsuz tarafta etkilenmiştir. Genel ekonomik zorlayıcı tesirlerin bertarafı niyetiyle, Şirketimiz genelinde tasarruf önlemleri alınmıştır. Tasarruf önlemlerinin alınması ve uygulanmasına rağmen, seramik bölümündeki gerek dış pazar, gerekse iç pazardaki daralmanın giderek artması, siparişlerin azalması sebebiyle, tasarruf önlemlerinin gözden geçirilmesine ve ek önlemler alınmasına muhtaçlık duyulmuştur.

Bu kapsamda;

1. Üstte belirtilen münasebetler ve siparişlerin azalması sebebiyle, verimsiz ve üretim siparişi olmayan üretim sınırlarının süreksiz olarak üretime kapatılmasına, burada çalışan çalışanın fabrikada belirlenecek öteki üretim faaliyetlerini yapmak üzere görevlendirilmesinin kıymetlendirilmesine, durdurulan faaliyetin bitim tarihinin Fabrika Müdürünün yazılı teklifi ve Genel Müdür’ün onayı ile belirlenmesine,

2.Şirketin ticari faaliyetlerinin verimli olabilmesi için ek önlemlerin alınmasına, işçi ile bilgi alışverişinde bulunulmasına, gerek ticari bahislerde gerekse işçi konusunda tasarruf önlemlerini yine gözden geçirilerek uygulanmasına, gerekli görüldüğü taktirde alınacak tasarruf önlemleri konusunda kurum, kuruluşlarla bilgi alış verişinde bulunularak bilgilendirmelerin yapılmasına, çalışanlara gerekli görülen bilgilendirmenin duyurulmasına ve bildirisine, oy birliği ile karar verilmiştir.”