Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına ait ekonomik inanç endeksini yayımladı. Buna nazaran ekonomik inanç endeksi eylül ayında birebir seviyede kalarak 94,3 kıymetini aldı.

Ekonomik inanç endeksi eylülde değişmeyerek 94,3 kıymetinde kaldı.

Bir evvelki aya nazaran eylül ayında Tüketici İtimat Endeksi yüzde 0,3 oranında artarak 72,4 kıymetini, hizmet dalı itimat endeksi yüzde 1,7 oranında artarak 118,2, perakende ticaret kesimi inanç endeksi yüzde 2,7 oranında artarak 115,9 bedelini, inşaat kesimi inanç endeksi yüzde 2,1 oranında artarak 88,1 pahasını aldı.

Reel kesim inanç endeksi yüzde 1,2 oranında azalarak 100,2 oldu.

Ekonomik inanç endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ait iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ait karamsarlığı gösteriyor.