6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli zelzeleler nedeniyle zorlayan sebep hali ilan edilen yerlerde mükellefler tarafından verilmesi gereken beyannameler, 15 Ağustos’a kadar sunulabilecek ve bu beyannamelere istinaden tahakkuk edecek vergiler 31 Ağustos’a kadar ödenebilecek. Zorlayıcı sebep hali kapsamında olan mükellefler, bu tarihlerden evvel vergi beyannamelerini vererek ödemede bulunabilecek.

TRT Haber’e nazaran ticari, zirai ve mesleksel faaliyetinden ötürü gerçek yolda vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamda gönderecek.

Vergiler nereye ödenecek?

2022’de elde edilen gelirlere ait verilecek yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergisi, bu yılın mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenecek. Birinci taksitin damga vergisi ile birlikte 31 Mart, ikinci taksitin 31 Temmuz’a kadar ödenmesi gerekiyor.

Mükellefler, vergilerini İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB taşınabilir uygulaması üzerinden, mutabakatlı bankaların kredi kartlarıyla mutabakatlı bankaların banka kartları yahut banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi kartları, banka kartları ve öteki ödeme prosedürleri ile mutabakatlı bankaların şubelerinden, alternatif ödeme kanallarından (internet bankacılığı, telefon bankacılığı, taşınabilir bankacılık), PTT iş yerlerinden, tüm vergi dairelerinden ödeyebilecek.

Kira gelirleri birçok kalem indirimde kullanılabilecek

Mükelleflerin bir takvim yılı içinde elde ettiği konut kira geliri, 2022 için toplam 9 bin 500 liralık istisna fiyatını aşanlar, tevkifata tabi iş yeri kira gelirlerinin brüt fiyatı 2022 için 70 bin liralık beyanname verme hududunu aşanlar ile mal ve hakların kiralanmasından elde edilen gelirlerden kesinti ve istisna uygulamasına mevzu olmayan ve fiyatı 2022 için 3 bin 800 liralık hududu aşanlar yıllık beyanname verecek.

Aile bireyleri her birinin sahip oldukları mal ve haklardan elde ettikleri kira gelirleri için kendi isimlerine farklı başka beyanname hazırlayacak.

Beyannamede, gerçek masraf prosedürünün seçilmesi durumunda, birçok masraf indirimde kullanılabilecek.

Kiraya veren tarafından ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör sarfiyatları, kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta sarfiyatları, konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl müddetle iktisap bedelinin yüzde 5’i, kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, fotoğraf, harç ve şerefiyelerle, belediyelere ödenen harcamalara katılma hisseleri, gayrimenkul için yapılan tamirat sarfiyatları ile bakım ve idame sarfiyatları üzere birçok kalem kira gelirinin tespitinde indirim olarak kullanılabilecek.

Gelir vergisi mükellefleri, genel ve özel bütçeli kamu yönetimleri, vilayet özel yönetimleri, belediyeler, köyler ile kamu faydasına çalışan dernekler ve cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin yüzde 5’ini aşmamak üzere, makbuz karşılığında yaptıkları bağış ve yardımları yıllık beyannameyle bildirilecek gelirlerinden indirim konusu yapabilecek.

Eğitim ve sıhhat harcamaları da beyan edilen gelirin yüzde 10’unu aşmaması koşuluyla yıllık beyannameyle bildirilecek gelirlerden indirilebilecek.

Emlak ve etraf paklık vergisi mart-mayıs devrinde ödenecek

2023 emlak ve etraf paklık vergisinin birinci taksiti 1 Mart-31 Mayıs periyodunda ödenecek.

Emlak vergisi, taşınmazın bulunduğu belediye tarafından yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor.

Konutlara ilişkin etraf paklık vergisi su faturalarıyla birlikte ödenirken iş yeri ve başka biçimde kullanılan binalara ilişkin etraf paklık vergisinin ise her yıl emlak vergisinin taksit müddetlerinde belediyeye ödenmesi gerekiyor.

Söz konusu vergilerin ikinci taksitleri ise 1-30 Kasım periyodunda ödenecek.

Mükelleflerin tahakkuk eden vergileri taksit müddetleri içinde ödemeleri, gecikme artırımlarıyla karşılaşmamaları açısından kıymet taşıyor.