Faiziyle 11 milyar TL’yi aşan bu ölçünün, maliyet düşüşü olarak direkt tüketicilerin faturasına yansıtılacağı belirtildi. EPDK’dan yapılan açıklamada Azami Uzlaştırma Fiyat düzeneğine ait bilgi verilerek şöyle denildi:

“Bilindiği üzere bilhassa son aylarda milletlerarası piyasalarda yaşanan harika maliyet artışlarının ülkemizde arz güvenliğini sekteye uğratmaması ve tüketicilerimizin de bu maliyet artışlarından korunması için Azami Uzlaştırma Fiyat (AUF) düzeneği kurumumuz tarafından uygulamaya alınmıştır. Süreksiz müddet ile uygulanacak bu sistem pek çok Avrupa ülkesi tarafından da devreye alınmaktadır. 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren uygulanan ve Ekim ayında 6 ay için daha uzatılan AUF düzeneğinin da katkısı ile hiçbir santral kapatılmamış, güç arz güvenliğimiz sekteye uğramamıştır. Kurumumuz bu süreçte fiyat hareketlerini titizlikle takip etmekte, AUF kapsamında gerekli müdahaleler acilen yapılmaktadır. Sabit fiyatlı olan ve tüketicileri koruduğu için AUF kapsamına alınmayan ikili mutabakatlar da EPİAŞ’a sunularak garanti altına alınmıştır.” Açıklamanın devamında şu tabirler yer aldı: “Perşembe günü yapılan toplantıda heyetimiz; bu muahedeler kapsamında sehven ya da kasıtlı olarak EPİAŞ’a yapılan gerçek dışı bildirimler sebebi ile 40 şirket hakkında idari soruşturma açılmasına ve 10 milyar 208 milyon 222 bin 680 TL’nin geri ödenmesine karar vermiştir. Faiziyle birlikte 11 milyar TL’yi aşan bu meblağ AUF sisteminin tabiatı gereği maliyet düşüşü olarak direkt tüketicilerimizin faturasına yansıtılacaktır.”