Raporda, ABD bankacılık sisteminin güçlü sermaye ve likidite ile sağlam ve dirençli olduğu vurgulanarak kesimdeki son gerilimin, Fed’in riskleri kıymetlendirme ve bunlara cevap vermede dikkatli olması gerektiğini gösterdiği aktarıldı.

Ülkedeki üç bankanın son periyottaki iflaslarının, fon kaynaklarının dağılımı ile faiz oranı risklerinin berbat yönetilmesini de ortaya koyduğuna işaret edilen raporda, faiz oranları yükseldikçe yatırım emelli menkul değerlerin gerçeğe uygun bedellerinin değerli ölçüde düştüğü anımsatıldı.

Raporda, mevduat maliyetlerinin de düşük düzeylerden yüksek düzeylere çıktığı ve firmaların fonlama muhtaçlıklarını karşılamak için borçlanmaya yöneldiğine değinilerek, birtakım kredi segmentleri için temerrüt oranlarının son yıllardaki düşük düzeylerden üste çıktığı kaydedildi.

Bankaların, faal kalitesindeki bozulma beklentisiyle kredi ziyanları karşılıklarını artırdığı belirtilen raporda, bu kapsamda kontrol otoritelerinin bankaların kredi, likidite ve faiz oranı riski hazırlıklarını kıymetlendirme gayretlerini iki katına çıkardığı vurgulandı.

Raporda, Fed denetçilerinin geçen yıl boyunca bankalar için daha güçlü bir ekonomik ortamın artma muhtemelliğine hazırlanmaya başladığı tabir edilerek, kontrol otoritelerinin firmaların likiditeyle ilgili riskleri yönetme maharetlerini değerlendirmeye odaklandığı bildirildi.

Faiz risklerinin kıymetlendirilmesi için ek incelemeler yapıldı

Denetim otoritelerinin ayrıyeten faiz oranı risklerini ve firmaların fonlama seçenekleri üzerindeki tesirini pahalandırmak için ek inceleme çalışmaları üstlendiğine dikkati çekilen raporda, yatırım menkul değerlerinin gerçeğe uygun kıymetindeki düşüşlerin, kimi bankalarda likidite ve sermaye üzerinde baskılara yol açarak, acil durum finansman planlarında güncelleme yapılmasını gerektirdiği vurgulandı.

Raporda, Fed denetçilerinin, bilhassa bölgesel ve topluluk bankalarının ticari gayrimenkul kredilerine odaklanarak, bankaların kredi riskine maruz kalma durumlarını kıymetlendirme uğraşlarını artırdığına işaret edildi.

Bankacılık bölümünün mali durumuna genel bir bakış sunulan raporda, Fed’in son düzenleyici siyaset çalışmaları ile mevcut kontrol programları ve öncelikleri hakkında da bilgi verildi.