ORGE Güç Elektrik Taahhüt A.Ş. İdare Heyeti Lideri Nevhan Gündüz, “Kaynaklarımızdan üreteceğimiz elektriği kullanarak bu alandaki ithalatımızı değerli ölçüde azaltmalıyız” dedi.

Başak Işık GÖKÇAM

Sürdürülebilir hayatın teminatında, yenilenebilir güç büyük bir hisseye sahip. Zira yenilenebilir kaynaklar, fosil yakıtlara kıyasla, daha pak ve daha inançlıdır.

Çevresel tesirleri azaltmanın yanı sıra iklim değişikliği ile uğraş edebilmek ve ekonomik yarar bakımından da kıymete sahip olan sürdürülebilir kaynakların kıymetine değinen ORGE Güç Elektrik Taahhüt A.Ş. İdare Konseyi Lideri Nevhan Gündüz, “Bu alandaki dönüşüm bizimle birlikte pek çok kurum ve kuruluşu da mutlu etti. Yenilenebilir güç tarafında şimdilik çalışmalarımızın merkezine solar sistemleri ve bu alandaki en yeni teknolojileri koyduk” dedi.

Günümüzün en büyük probleminin bilhassa büyük kentlerdeki bina yoğunluğu olduğunu belirten Gündüz, “Dünya üzerinde güç tüketiminin yaklaşık yüzde 40’ını binalar oluşturmakta. Biz bu alanda binalarımızda ve onları besleyen elektrik şebekelerinde değişimi ve dijital dönüşümü hızlandırarak verimliliği, esnekliği ve büyümeyi artırma gayreti içindeyiz.

Esnek güç şebekesi altyapılarına sahip olmak, performans ve verimliliği artırmak yanında maliyetleri de azaltmakta. Bizler bu alanda müşterilerimize maliyetleri azaltabilmek ismine Fotovoltaik Panel (Güneş Enerjisi) sistem tahlilleri önermekte, projelendirmekte ve uygulamasını yapmaktayız” diye konuştu.

Gelişmekte olan akıllı bina teknolojisinin, datayı her seferinde otomatikleştirerek teknolojinin benimsenmesini kolaylaştırdığını ve teknolojiyi daha kârlı hale getirdiğinin altını çizen Gündüz, “Bu üç trend, sürdürülebilirliği ön planda tutmayı vadettiği için de bölümümüzde yaygınlaşması için elimizden gelen çabayı göstermekteyiz.

Öte yandan sürdürülebilir kent içi ulaşım tarafında da, Türkiye’de raylı sistemlerin elektrik işleri alanında bölüm başkanı olarak bu alana yönelik ilgi ve yatırımların sürekliliğinin sağlanmasının kıymetli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Artan maliyetler, yenilenebilir güce yönlendiriyor

2021 yılsonundan itibaren ülkemizde çok süratli halde yenilenebilir güç dönüşümü olduğunu söyleyen Nevhan Gündüz şöyle devam etti: “Bu dönüşümün en kıymetli sebeplerinin başında artan elektrik/enerji maliyetleri geliyor. Atıl duran bu alanlar yatırımcıların kıymetli maliyet kalemlerinden olan elektrik faturalarında hatırı sayılır bir düşüşe vesile oluyor.

Son 2 yıldır, yaygın olarak sıfırdan yatırımların dizayn etabında da çatı üzere atıl alanların güneş panelleri ile projelendirildiğini sıklıkla gözlemliyoruz. Bu durumun hepimiz için umut verici.” Türkiye ve dünyada yenilenebilir gücün durumuna ait de değerlendirmede bulunan Gündüz, “Ülkemiz genelinin güneşlenme kıymetleri hayli yüksek düzeyde. Rüzgar tarafında da hayli şanslı olduğumuzu söyleyebiliriz.

Bu durumu uygun kıymetlendirmemiz gerekiyor. 2030 yılına kadar elektrik üretiminde yenilenebilir gücün hissesinin yüzde 70’lere çıkması öngörülüyor. Bunu gerçekleştirebilirsek çok kıymetli bir iş başarmış oluruz çünkü 2022 yılında güç ithalatının bize faturası 100 milyar dolar civarında. Kendi kaynaklarımızdan üreteceğimiz elektriği kullanarak bu alandaki ithalatımızı kıymetli ölçüde azaltmalıyız” dedi.

Türkiye’de hem konut, hem ulaştırma, hem de sanayi tarafında büyük ölçüde ülke kaynaklarından elde edilemeyen güç tiplerinin tüketildiğini belirten Gündüz “Bu durum ithalat kaynaklı güç bağımlılığını had safhada tutmakta ve döviz kurları başta olmak üzere ülkemizin ekonomik figürlerini olumsuz istikamette etkilemekte. Kaldı ki, ekonomik imkanlardan bağımsız olarak kimi gelişmiş ülkelerin de güç taleplerini karşılamakta zorlandığına 2022 yılında şahit olduk. Bahsi geçen güç meselesinin 2022 yılında krize dönüşerek derinleşmesi tüm bu yaşananların ağırlaşarak tekrar edebileceğine işaret ediyor” dedi.

78 ton atığı geri dönüştürdü

2015 yılında “ORGE Geri Dönüşüm Programı kapsamında bilhassa kabloların faaliyetlerde kullanılması mümkün olmayan hurdaların geri dönüşümle tekrar kazanıldığı bilgisini veren Nevhan Gündüz, “ 600 ton a yakın atığı depolamak ya da yakmak yerine geri dönüşümle iktisada kazandırdık. 2022 yılında yaklaşık 34 tonu kablo kaynaklı 78 tonun üstünde atığın geri dönüşümünü gerçekleştirdik” dedi.