Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ekim ayına ait Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler İnanç Endeksi açıklandı.

Finansal bölümde faaliyet gösteren 155 kuruluşun karşılıklarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen anket sonuçlarına nazaran, endeks ekimde 2,5 puan azalarak 164,3 düzeyine indi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ilişkin yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu FHGE’yi artış istikametinde, son üç aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi ise FHGE’yi azalış istikametinde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ait değerlendirmelere nazaran, son üç ayda iş durumunda güzelleşme olduğu tarafındaki değerlendirmeler bir evvelki aya kıyasla güçlendi. Son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu tarafındaki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı tarafındaki beklentiler ise zayıfladı.

İstihdama ait değerlendirmelere nazaran, son üç aydaki istihdamda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç aydaki istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir bir evvelki periyoda kıyasla güçlendi.

Karlılığa ait değerlendirmelere nazaran, son üç aydaki karlılıkta artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç aydaki karlılıkta artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir bir evvelki periyoda kıyasla zayıfladı.

Rekabet gücüne ait değerlendirmelere nazaran, yurt içi piyasalardaki rekabet gücünde son üç ayda güzelleşme olduğu istikametindeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda güzelleşme olacağı tarafındaki beklentiler güçlendi.

Yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ait olarak, son üç ayda düzgünleşme olduğu istikametindeki değerlendirmeleri bir evvelki periyoda nazaran zayıfladı, gelecek üç ayda düzgünleşme olacağı tarafındaki beklentiler ise arttı.

Ekim ayında, NACE Rev.2 bölüm sınıflamasına nazaran “Finans ve Sigorta Faaliyetleri” kesiminde inanç endeksleri alt kesimler prestijiyle değerlendirildiğinde, “64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)” ve “66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler” bölümleri sırasıyla 3,2 ve 9,8 puan azaldı, “65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu toplumsal güvenlik hizmetleri hariç)” kesimi ise 14,10 puan artış kaydetti.