Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ocak ayına ait Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler İnanç Endeksi açıklandı.

Finansal dalda faaliyet gösteren 155 kuruluşun cevaplarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen anket sonuçlarına nazaran, endeks ocakta 19,2 puan azalarak 145,7 düzeyinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ilişkin yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu, hizmetlere olan talep ve gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi olmak üzere tüm alt endeksler FHGE’yi azalış istikametinde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ait değerlendirmelere nazaran, son üç ayda iş durumunda düzgünleşme olduğu tarafındaki değerlendirmeler bir evvelki aya kıyasla zayıfladı. Son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu tarafındaki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı istikametindeki beklentiler de düşüş kaydetti.

son üç ayda istihdamda artış

İstihdama ait değerlendirmelere nazaran, son üç ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin bir önceli periyoda kıyasla güçlendi, gelecek üç ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir ise zayıfladı.

Karlılığa ait değerlendirmelere nazaran, son üç aydaki karlılıkta artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir bir evvelki periyoda kıyasla zayıflarken, gelecek üç aydaki karlılıkta artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir
azalış bekleyenler lehine döndü.

Ocak ayında, NACE Rev.2 dal sınıflamasına nazaran “Finans ve Sigorta Faaliyetleri” dalında itimat endeksleri alt bölümler prestijiyle değerlendirildiğinde, “64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)” ve “66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler” bölümlerinde bir evvelki aya nazaran sırasıyla 21,1 ve 8,9 puan azaldı, “65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu toplumsal güvenlik hizmetleri hariç)” kesiminde ise 24,1 puan artış kaydetti.