Bu bireylerin toplam çek adedi yüzde 11 artışla 16,9 milyona yükseldi. Çeklerin toplam meblağı yüzde 92 artarak 2.6 milyar TL oldu. Bir evvelki yıla nazaran; ibraz edilen çek adedi yüzde 11, keşideci sayısı (tekilleştirilmiş) yüzde 8, çek meblağı ise yüzde 92 arttı.

2022 yılı Ocak – Aralık devrinde bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 13 bin 591 keşideciye ilişkin 123 bin 519 adet çekin toplam meblağı yüzde 49 artışla 20,6 milyar TL oldu. Karşılıksız süreci yapılan 8.504 keşideciye ilişkin toplam 3.5 milyon TL fiyatındaki 23 bin 76 adet çek daha sonra ödendi. Karşılıksız süreci yapılan çek adedinin ibraz edilen çeklere oranı, Aralık ayında bir evvelki yıla ve bir evvelki aya nazaran geriledi.