FKB, faktoring, finansal Kiralama, finansman ve varlık idare şirketlerinin 2022’nin 3’üncü çeyreği prestijiyle 9 aylık konsolide datalarını açıkladı. Banka dışı finans kesiminin süreç hacmi 357,8 milyar liraya, etkin toplamı 307,3 milyar lira, özkaynak büyüklüğü 48,2 milyar liraya, müşteri sayısı ise 5,9 milyona ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FKB Lideri Ali Emre Ballı, FKB bünyesindeki kesimlerin hacimlerinde besbelli artışlar görüldüğüne dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Sektörlerimizi farklı ayrı incelediğimizde, finansal kiralamanın alacaklarının 104,3 milyar lira düzeylerinde olduğunu görüyoruz. Kesimin etkin büyüklüğü de 143,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Faktoringde ise süreç hacmi 259,2 milyar liraya ulaşırken, alacakları da 83,9 milyar lira oldu. Bölümün faal büyüklüğü 90,6 milyar lira, öz kaynakları ise 14 milyar lira olarak gerçekleşti. Finansman şirketlerimizin süreç hacmi 55,5 milyar TL düzeyinde. Bölümün faal büyüklüğü 66 milyar lira, müşteri sayısı 1,9 milyon kişi ve alacak büyüklüğü de 52,1 milyar lira.

Artık birliğimiz çatısı altında temsil edilen varlık idare şirketlerinin finansal performansına geldiğimizde, dalın faal büyüklüğünün 7,6 milyar lira, öz kaynaklarının 4,4 milyar lira, müşteri sayısının ise 4 milyon düzeyinde olduğunu görüyoruz. Bölümlerimizin performansını genel olarak değerlendirdiğimizde; 2022’in birinci 3 çeyreğinde bir evvelki yılın tıpkı periyoduna nazaran süreç hacimlerinde; finansal kiralama dalında yüzde 80,9, faktoring bölümünde yüzde 90,5, finansman dalında yüzde 52,2 oranında artış kaydedildi.”

Banka dışı finans bölümünün Cumhuriyet’in ikinci yüz yılına damgasını vuracak, sürdürülebilir kalkınma atılımında, üzerlerine düşen vazifesi layıkıyla yerine getirmeye çalıştıklarını aktaran Ballı, ağır çalışmalarının olumlu sonuçlarının bilanço sayılarına da yansımasından büyük memnunluk duyduklarını bildirdi.

Dünyanın içinden geçmekte olduğu şiddetli koşulların olduğunu söyleyen Ballı, “Türkiye’nin büyüme maksatlarına giden yolda üretim ve ihracatın ehemmiyetinin ve bu istikamette de gerçek kesimin finansmana erişiminin çok daha kritik hale geldiğini kıymetlendiriyoruz “ tabirlerini kullandı.

“İstihdamın korunmasına katkı sunuyoruz”

Ballı, finansal kurumlar olarak ticaretin akışkanlığının bozulmaması ve üretim ile tedarik zincirlerinin kesintiye uğramaması tarafında tüm imkânlarını seferber ettiklerini kaydederek, tahlil odaklı yaklaşımlarla iktisadın çarklarının dönmesine itici güç sağladıklarını ve bu sayede başta KOBİ’ler olmak üzere her ölçekte istihdamın korunmasına da katkı sunduklarını lisana getirdi.

FKB çatısı altında temsil edilen finansal kiralama, faktoring, finansman şirketleri, varlık idare şirketleri ve tasarruf finansmanı şirketleri olarak, “Birlikten kuvvet doğar” anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Ballı, açıklamasına şöyle devam etti:

“Güçlü bir sinerji ve ortak akılla, bugünden geleceğe yatırım yapıyoruz. Dallarımızın bilhassa dijitalleşme tarafında son birkaç yılda attığı güçlü adımların, müşterilerimizin ve paydaşlarımızın iş süreçlerine kattığı kıymetle gururlanıyor; önümüzdeki periyotta yenilikçi teşebbüslerimize çok daha fazlasını eklemek için sabırsızlanıyoruz.

Kaliteli ve işinin ehli insan kaynağı, aktüel teknoloji altyapısı ve genişleyen tesir alanı ile toplam finans sistemi içindeki hissemizin gelişmiş ekonomilerdeki oranlara yaklaşması tarafında muhtaçlık duyulan düzenlemelerin iktisat idaremizce kıymetlendirilerek; önümüzün açılacağına yürekten inanıyoruz. Bu sayede, güçlü temeller üzerinde yükselen bankacılık sistemimizin taşıdığı yükü daha fazla paylaşarak; barındırdığımız yüksek potansiyeli gerçek iktisada daha çok aktarma talihi bulacağımızı düşünüyoruz.”

Ballı, son devirde Varlık İdare ve Tasarruf Finansman Şirketleri’nin de FKB’ye katılması ile birlikte üreticiden tüccara, yatırımcıdan ihracatçıya ve tüketiciye kadar çok farklı kısımlara erişerek, geniş çapta finansal tahliller sunulabildiğine işaret ederek, banka dışı finansın süratle genişleyen ekosistemi sayesinde önümüzdeki periyotta iktisadın rahatlaması ve daha da canlanması tarafında çok kıymetli bir rol üstlenebileceğini söyledi.