Bazı petrokimya eserlerinin ithalatında nezaret uygulaması için 15 Ekim’e kadar mühlet tanındı. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Nezaret Uygulanmasına Ait Bildiri’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim, Resmi Gazete’de yayımlanarak, 27 Ağustos 2022’den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Tebliğle ithalattaki nezaret uygulamasına ait düzenleme yapıldı. Birtakım petrokimya eserlerinin ithalatında nezaret uygulaması bulunuyor. Bakanlık tarafından tıpkı tarife durumları altında yer alan nezaret uygulamasının bulunmadığı eserlerin ithalatı da yakından izleniyor.

Tebliğdeki değişiklikle birtakım plastik levhaların nezaret uygulaması için 15 Ekim 2022’ye kadar geçiş süreci tanındı.