2023 Yılı Yatırım Programı’ndan yapılan derlemeye nazaran, bu yıl kamu kurumları tarafından yürütülecek 10 bin 915 projeye toplam 454,2 milyar lira ödenek tahsis edildi. Kelam konusu ödeneğin 163 milyar 396 milyon 525 bin liralık kısmı kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) yatırımlarına ayrıldı.

Kamunun bu yıl güç yatırımları için en fazla ödenek tahsis ettiği kurum ise 17,1 milyar lirayla Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) olurken, TEİAŞ’ı 14,2 milyar lirayla Boru Sınırları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) izledi.

Yatırım büyüklüğü bakımından güç kesiminde üçüncü sırada 8 milyar lira ödenekle Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) yer aldı.

Söz konusu programa nazaran, Türkiye bu yıl güç bölümünde 150 proje için kaynak ayırdı. Bu kapsamda 55 projeyle TEİAŞ başı çekerken, bu kurumu 30 projeyle EÜAŞ, 15 projeyle BOTAŞ takip etti.

44,6 milyar lira ödenek ayrılan güç kesimindeki yatırımların kuruluşlara nazaran dağılımı şu halde:

Sektörler proje sayısı 2023 yatırımı (Lira):

ADÜAŞ 1 64.000
BOTAŞ 15 14.250.000.000
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2 950.750.000
DSİ 13 2.050.000.000
Enerji ve Alışılmış Kaynaklar Bakanlığı 6 47.000.000
EÜAŞ 30 8.000.000.000
GAP Bölge Kalkınma Yönetimi Başkanlığı 1 5.000.000
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2 –
İller Bankası AŞ 5 –
KGM 3 1.803.000.000
Kilis Belediyesi 1 –
KOP Bölge Kalkınma Yönetimi Başkanlığı 1 15.000.000
MSB ANT Başkanlığı 1 –
TCDD 1 30.000.000
TEDAŞ 7 68.000.000
TEİAŞ 55 17.113.000.000
TENMAK 6 250.000.000

TOPLAM 150 44.581.814.000