Ferit PARLAK

ANKARA – Geçen yıl bölümü olumsuz etkileyen konuların başında fiyat farkının geldiğini belirten İNTES Lideri Celal Koloğlu, bu sorunun tahlile kavuşturulması gerektiğine işaret etti. Koloğlu “İhalelerde istekliler tekliflerini verirken bir hesaplama yapmaktadır. Lakin ihale üzerinde kalan yüklenici için öngörülemeyecek fiyat artışları nedeniyle yükleniciler ziyana uğramaktadır. İhale dokümanlarında fiyat farkı ‘sözleşmelerin olmazsa olmaz bir şartı’ olmalı” diye konuştu. Müteahhitlik mesleğine yönelik, “Herkes müteahhit olabiliyor”, “Müteahhit sayısı, tüm Avrupa’nın on katına ulaştı” halindeki tenkitler tarihe karışıyor. Müteahhitlikte yeni periyot başlıyor. Müteahhitlik mesleğinin kriterleri belirlenecek.

Türkiye İnşaat Sanayicileri Patron Sendikası (İNTES) Lideri Celal Koloğlu, müteahhitlik mesleğinin kriterlerinin belirlenmesi gayesiyle Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile çalışma başlattıklarını söyledi.

Koloğlu, “Sektörde yeni bir devrin başlangıcı olacak protokol ile İNTES ve TSE mesleksel deneyimlerinden aldıkları güçle bir ortaya gelerek müteahhitlik mesleğinin kriterlerini belirleyecek. İNTES olarak konusunda uzman şahıslarca bir çalışma kümesi kuracağız. Bu çalışma kümesi imal müteahhitlik işletmelerinin yeterlik kriterlerini belirleyecek. Kriterlerin yayımlanması ile birlikte belgelendirme süreci başlayacak. Bu belgelendirme süreci elbette sıkı kontrollere natürel olacak. Müteahhitlik dalında TSE teminatıyla şeffaf, muteber, tarafsız bir sistem hayat bulacak. İNTES ve TSE’nin yürüttüğü bu çalışmanın başta inşaat bölümü paydaşları olmak üzere ülkemize yararlı bir hizmet olacağına yürekten inanıyoruz” dedi.

Sektörümüzde işini layıkıyla yapan firmaları, başkalarından ayırmanın yolunun meslek kriterlerinin belirlenmesi olduğunu vurgulayan Koloğlu, “Sektöre girişte bir sınırlama olmaması işini gerektirdiği kurallara nazaran yapmayan müteahhitlerin varlık göstermesine neden oldu. Oysa müteahhitlik bir mühendislik alanı ve kutsal bir meslek. Müteahhitler, mühendislik ve mimarlık yapıtı olan ömür alanlarını inşa eden hayatın kıymetli aktörleri. İnsan hayatıyla direkt ilişkili olan bu meslek kümesinin kesime girişinin kesinlikle kriterlerinin belirlenmesi gerekir” diye konuştu.

“Büyüme artarak devam edecek”

Koloğlu kesimin beklentilerin üzerindeki büyümesini devam ettireceğine de dikkat çekerek, “İnşaat dalı, yarattığı katma paha ve istihdam ile ülke iktisadının taşıyıcı gücüdür. Hükümetimizin bölümümüze sahip çıkan dayanak ve yaklaşımları inşaat sanayicileri olarak bizleri sürekli daha iyiyi başarma tarafında yüreklendirmektedir. Önümüzdeki süreçte de kamu ihale mevzuat değişikliği ve fiyat farkı üzere öncelikli meselelerimize getirilecek tahlillerle kesim büyümesini arttırarak sürdürecektir” formunda konuştu. Bölümün 2017’de başarılı bir performans sergilediğine vurgu yapan Koloğlu şöyle devam etti:

“Türkiye iktisadı hükümetimizin attığı adımların tesiriyle üçüncü çeyrekte büyümesini sürdürdü, üçüncü çeyrekte yüzde 11,1, birinci üç çeyrek ortalamasında ise yüzde 7,37 büyüyerek, hayli başarılı bir performans sergiledi. Birinci dokuz ayda yüzde 10,2 oranında büyüyen inşaat bölümü bu büyümede çok değerli bir rol üstlendi. Bölümümüz üçüncü çeyrek datalarına nazaran 2012 yılından bu yana en yüksek büyüme performansını göstererek genel ekonomik performansın üzerinde yüzde 18,7 oranında büyüdü. Hükümetimizin uyguladığı teşvik programları, kredi garanti fonu uygulaması, üretim ve istihdama yönelik teşvikler iktisattaki büyümeyi artıran ögeler oldu. İnşaat bölümümüzün büyümesinde ise başta ulaştırma olmak üzere, güç, ziraî altyapı, kent altyapısı yatırımları ve artan konut yatırımları faal oldu.”

“Yatırım harcamaları da artıyor”

Üçüncü çeyrekte yatırım harcamalarında da artış olduğunun altını çizen Koloğlu, “İnşaat kesimine yapılan yatırımlar sürdürülebilir büyümeyenin destekleyicisidir. 2018 yılında hükümetimizin yapısal ıslahatları ve yatırımları teşvik edici siyasetleri sürdürmesi durumunda, kamu altyapı yatırımlarının ve özel dal projelerinin yansımalarıyla inşaat dalındaki büyüme eğiliminin devam edeceğini öngörüyoruz. Kamu yatırımlarında bir öncelik sıralaması yapılması da sürdürülebilir ekonomik büyüme ve kalkınma için kritik bir kıymete sahiptir. Böylelikle işlerin daha süratli yapılması sağlanarak Türkiye’de çok sayıdaki ihale disipline edilmiş olacak ve iktisat kazanacaktır” dedi.

“Kentsel dönüşüm katalizör olacak”

Kentsel dönüşüm sürecinin de önümüzdeki periyotta bölümdeki hareketliliği ve büyümeyi değerli oranda arttıracağını belirten Koloğlu, “Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek bu büyük ve maliyetli dönüşümde yer alacak müteahhitlerin kriterlerinin açık bir halde belirlenmesi kentlerimizin ve ülkemizin geleceği için hayati değere sahiptir” formunda konuştu.

İNTES Türkiye Arabuluculuk Merkezi faaliyete geçti

İnşaat dalında personel ve patronlar ortasındaki uyuşmazlıkların tahlili gayesiyle İNTES Türkiye Arabuluculuk Merkezi’ni kurulduğuna da dikkat çeken Koloğlu şu bilgileri verdi: “İNTES Türkiye Arabuluculuk Merkezi’nin maksadı yabancılık ögesi taşıyanlar da dâhil olmak üzere, tüzel uyuşmazlıkların isimli probleme dönüşmeden tahkim yahut alternatif uyuşmazlık tahlil teknikleri ile tahliline katkı sağlamak ve alternatif uyuşmazlık tahlil formüllerinin tespit edilmesi, kıymetlendirilmesi ve uygulamaya konulması maksadıyla bilimsel araştırmalar yapmak, projeler geliştirmek, toplumdaki toplumsal anlayışın, eğitim sürecinin ve kültürel yapının buna uygun hale getirilmesine katkı sağlamaktır. Merkezimiz Türkiye’nin her yerinde üyelerimize hizmet verecek, üyelerimizin yurtdışında bulunan iş yerleri ile online yapılacak arabuluculuk görüşmeleri için de alt yapı çalışmalarımız tamamlanıyor.”

“Fiyat farkı sorunu tahlile kavuşturulmalı”

2017’de bölümü olumsuz etkileyen konuların başında fiyat farkının geldiğini lisana getiren Celal Koloğlu şöyle devam etti: “2015’ten itibariyle kurlardaki dalgalı seyir ve temel materyal fiyatlarında beklenmeyen artışlar sebebiyle müteahhitlerimiz öngöremedikleri maliyetlerle karşılaşmışlar, demir, çimento üzere inşaat dalındaki temel girdilerde enflasyon sayılarının üzerinde meydana gelen fiyat artışları yıkıcı bir boyuta ulaşmıştır. İhalelerde istekliler tekliflerini verirken bir hesaplama yapmaktadır. Lakin ihale üzerinde kalan yüklenici için öngörülemeyecek fiyat artışları nedeniyle yükleniciler ziyana uğramaktadır. İhale dokümanlarında fiyat farkı kontratların olmazsa olmaz bir kaidesi olmalı ve üretim işine mahsus tartı katsayılarının belirtildiği bir sistem ile ödenmelidir. Daha sonra karşılıklı muahede yolu ile kontratın tasfiyesine imkan tanınmalıdır.”

“Sektör, mevcut kamu ihale mezzuatı ile mega projeleri yürütmekte zorlanıyor”

Sektörün öbür değerli konusunun Kamu İhale Kanun değişikliği olduğunu belirten Koloğlu, hususla ilgili olarak şunları söyledi: “İhale mevzuatının inşaat dalının daha rekabetçi, daha fazla katma paha yaratmasını destekleyecek halde yine ele alınması gerekiyor. Kanun’u yönetmekle sorumlu kurum Kamu İhale Kurumu’nun problemlerin tahlili konusundaki yapan yaklaşımları bizleri kesim ismine umutlandırıyor. Fakat bölümün meselelerine tahlil olacak mevzuat değişikliğinin bir an evvel hayata geçirilmesi ülkemizin kalkınmasına taraf verecek projelerin vaktinde başlayarak tamamlanması açısından son derece değerli. Mevzuattan kaynaklı sıkıntılar, bir an evvel iktisada kazandırılması gereken katma bedeli yüksek projelerin ihale süreçlerimi uzatıyor. İşlerin gecikmesi ise ne yazık ki daha yüksek maliyetlere ve kamu ziyanına yol açıyor. 2018 yılı içinde bu değişikliğin hayata geçmesini umuyoruz.”