Kerim ÜLKER

Libya’nın güç zengini bir ül­ke olduğunu belirten Al Hawij, “Bir petrokimya tesisinin Türki­ye tarafından Libya’da kurulma­sını çok istiyoruz. Petrokimya tesisinin iki ülke iktisadına büyük katkıları olacağına ina­nıyoruz. Bu bahiste biz Türkiye hükümeti ve Türk yatırımcılara her türlü takviyesi vermeye hazı­rız” diye konuştu. Türk şirket­lerinin Libya’da bilhassa altya­pı konusunda kıymetli çalışmalar yaptığını lisana getiren Al Hawij, “İhtiyacımız olan üretim. Orga­nize sanayi bölgelerinin Türk şirketleri tarafından kurulması gerekiyor.

Konut, altyapı, otoyol projelerinde önceliğimiz Türk şirketlerinde. Türkiye’den fir­maları ve yatırımları ülkemize davet ediyoruz. Öte yandan Geç­mişten kalan kontratlı projele­rin ödemelerini de yapmaya ha­zırız. Türkiye ve Libya arasında­ki dış ticaret hacmi 2022 yılında bir evvelki yıla oranla yüzde 2,9 artarak 3.6 milyar dolar seviye­sine ulaştı. Dost ülke Türkiye, birinci sıraya gelecek güçte ve hedef­lerimiz bu sayıların çok daha üzerinde” dedi.

Ticaret 4 kattan fazla artabilir

DEİK/Türkiye-Libya İş Kon­seyi Lideri Murtaza Karanfil ise, Afrika’nın kapısı olan Lib­ya ile Türkiye ortasındaki siyasi bağların iktisada de olum­lu yansıdığını söyledi. İki ülke ortasında dış ticaret hacmini or­ta vadede 4 kattan fazla artıra­bilecek potansiyel olduğunu lisana getiren Karanfil, “Libya Ekono­mi ve Ticaret Bakanı Mohamed Al-Hawij’in amaçları doğrultu­sunda petrokimya, hizmet sektö­rü, bilişim ve memleketler arası fuarcı­lık alanı birinci etapta hedeflenen projeleri barındırırken, hizmet bölümünde durmuş olan projele­rin tekrar hayata geçirilmesi ge­rekiyor.

İki ülke ortasında önem­li 4 ticari bölümde iş birliği ger­çekleşirse Türkiye’nin bölgesel güç statüsünden global güç sta­tüsüne geçmesi net bir halde sağlanırken Libya’nın ise Kuzey Afrika’da Mısırla birlikte bölge­sel güç olmasını direkt sağla­yacak. Libya yalnızca Kuzey Afri­ka için değil, Akdeniz ile birlikte Avrupa’nın hatta Orta Doğu’nun da istikrarını yakından ilgilen­dirmekte. Birinci olarak güç konu­sunda kamu kurum ve kuruluşla­rıyla görüşmeler yapıp bu alan­da atılım yapmamız ve daha da değer kazanan güçte kelam sahi­bi olmamızı da olumlu istikamette et­kileyecek” dedi.

Kapıda vize ve ödemeler gündemde

Geçmiş yıllarda Libya’da havacılıktan su teminine kadar birçok alanda Türk şirketlerinin büyük projeler üstlendiğini, altyapıda Libya’yı öne çıkaracak işlere imza attığını vurgulayan Karanfil, “Anlaşmalı ve kontratlı işler üstlenen Türk şirketlerinin meseleleri çözülmeli. Türk şirketleri bu tahlille birlikte geri dönüp işlerini tamamlayabilir. Yaşanan sıkıntılar çözüldükçe iki ülke ortasındaki potansiyel de daha verimli kullanılabilir. Güçlenen iş birliğini coğrafyada genişletebilme fırsatımız da Libya sayesinde perçinlenebilir” diye konuştu.

Aynı vakitte Karanfil Küme İdare Şurası Başkanıolan Murtaza Karanfil, “Libya, kapıda vize uygulamasının başlaması için yetkililerin harekete geçmesi, Türk iş insanlarımızın ülkede daha fazla iş ve yatırım yapmasını sağlayabilir. Vize, ihracatçı ve dış ticaret için epey öneml. Türkiye ve Libya ortasında kapıda vize uygulaması başlarsa hem ihracatımız hem de Libya’dan ülkemize gelen turist sayısı katlanarak artacak” dedi.