Bakanlıkça birtakım basın yayın organlarında yer alan, “İçişleri Bakanlığınca Esenler Belediye Lideri Tevfik Göksu’nun soruşturulmasına ve yargılanmasına müsaade verilmediğine” ait haber ve paylaşımlar üzerine açıklama yapılmasına gereksinim duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, Memurlar ve Başka Kamu Vazifelilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a nazaran, büyükşehir, vilayet ve ilçe belediye liderleri hakkında her türlü süreci yapmaya ve sonucunda karar vermeye içişleri bakanının yetkili olduğuna işaret edildi.

Bakanlığa başta isimli merciler olmak üzere, CİMER, e-posta, dilekçe ve gibisi yollardan belediye liderleriyle ilgili ulaşan ihbar ve şikayetlerin genel olarak mahallinde ayrıntılı bir biçimde ön araştırmaya tabi tutulması için ilgili valiliklere gönderildiği, valilikçe uzman bir araştırmacı görevlendirilerek müracaat konusunun incelendiği belirtilen açıklamada, şu sözlere yer verildi:

“Konuyla ilgili kabahat ögesine rastlanması ve bunun müfettiş tarafından soruşturulması gerektiği kanaatine varılırsa valilik değerlendirmesiyle birlikte Bakanlığımızdan müfettiş talebinde bulunulmaktadır. Yapılan ön araştırma yahut müfettişlikçe yapılan inceleme sonucunda, Kanunun 4’üncü unsurunda açıklandığı üzere, ihbar ve şikayetin soyut ve genel nitelikte olması halinde yahut cürüm ögesine rastlanmazsa sürece konulmama kararı verilmektedir. Bununla birlikte yapılan ön inceleme sonucunda, cürüm ögesine rastlanması halinde soruşturma müsaadesi verilmesine, rastlanmaması halinde ise soruşturma müsaadesi verilmemesine karar verilmektedir. Kaldı ki Bakanlığımızca alınan tüm kararlara karşı idari yargı yolu açık olup, ilgililerin itiraz hakkı bulunmaktadır.

Tevfik Göksu hakkında 5 belgede sürece konulmama kararı verilmedi

Basında yer alan Esenler Belediye Lideri Tevfik Göksu hakkında yapılan şikayetler üzerine, İstanbul Valiliğince yaptırılan ön araştırma sonucunda süreç yapılmasını gerektiren bir konuya rastlanmaması üzerine Bakanlığımızca 2 Ocak 2023’te sürece konulmama kararları verilmiş ve Danıştay’a itiraz yolunun açık olduğu belirtilerek müştekilerine bildirimi için İstanbul Valiliğine gönderilmiştir.”

Açıklamada, 2019 sonrası periyoda ait AK Parti’ye mensup belediyeler hakkında 225, CHP’ye mensup belediyeler hakkında 236 soruşturma müsaadesi verildiği, AK Parti’li belediyeler hakkında 361, CHP’li belediyeler hakkında ise 359 defa soruşturma müsaadesinin verilmesine gerek duyulmadığı bildirildi.

Son günlerde kimi basın yayın organlarında “sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Lideri hakkında soruşturma müsaadesi verildiği, Esenler Belediye Lideri hakkında ise soruşturma müsaadesi verilmediği” tarafında kasıtlı haberler yer aldığı tabir edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Aksine birebir periyotta valilik yahut müfettiş görüşü üzerine Esenler Belediye Lideri Tevfik Göksu hakkında 5 belgede sürece konulmama kararı verilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediye Lideri Ekrem İmamoğlu hakkında toplam 13 evrakta sürece konulmama kararı verilmiştir. Mevzuatta açıkça yer alan süreç süreçleri işletilerek tesis edilen kararlara ait itirazın basın ya da toplumsal medyaya değil, hukukun gereği olarak yetkili idari yargı merciine yapılmasının daha sağlıklı olacağı bedellendirilmektedir.”