Uluslararası Güç Ajansının (IEA) tahliline nazaran, geçen yıl dünya iktisadının COVID-19 salgınında süratle toparlanmasıyla fosil yakıtlardan kaynaklanan karbon emisyonları 2 milyar ton artış göstermişti.

Bu yıl ise güç krizi nedeniyle kömüre talep artmasına karşın karbon emisyonlarının yaklaşık 300 milyon ton yükseleceği ve bu artışın geçen yıla nazaran yüzde 1’in altında kalacağı hesaplanıyor. Global karbon emisyonlarının bu artışla toplamda 33,8 milyar tona ulaşması bekleniyor.

Dünyada yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimindeki artışın bu yıl 700 teravatsaatle en yüksek düzeyine ulaşması ve elektrikli araç kullanımının yaygınlaşması karbon emisyonlarında daha büyük artışı engelleyen faktörler olarak öne çıkıyor.

Yenilenebilir güç kaynaklarındaki ilerleme ve elektrikli araçlardaki yaygınlaşma olmasaydı bu yıl karbon emisyonlarındaki artışın 1 milyar tona ulaşabileceği hesaplanıyordu. Bu durumda, pak güç teknolojileri 600 milyon tondan fazla karbon emisyonu artışını önlemiş oldu.

Öte yandan, doğal gaz fiyatlarının rekor kırması nedeniyle kömüre talebin artması, kömürden elektrik üretimi kaynaklı karbon emisyonlarının geçen yıla nazaran yaklaşık 200 milyon ton (yüzde 2) yükselmesi bekleniyor. Kömür kaynaklı karbon emisyonlarındaki artışa Asya’daki talep büyümesi neden oluyor.

Avrupa Birliği’nde kömür kaynaklı karbon emisyonlarında süreksiz bir artış öngörülürken, Çin’in karbon emisyonlarının zayıf ekonomik büyüme ve yenilenebilir kaynaklarındaki genişlemeyle yatay seyretmesi bekleniyor.

IEA Lideri Fatih Birol, tahlile ait değerlendirmesinde, “Güneş ve rüzgar açığı kapatıyor. Kömürdeki artış görece küçük ve süreksiz üzere görünüyor. Bu da karbon emisyonlarının korkulandan daha yavaş halde arttığı ve güç iktisadında alınan siyaset aksiyonlarının gerçek yapısal dönüşümleri beraberinde getirdiği manasına geliyor. Bu değişiklikler, son birkaç ayda pak güç siyasetlerinde ortaya hususlar büyük çaplı planlarla hızlanacak.” sözlerini kullandı.