İstanbul Sanayi Odası (İSO), birinci ‘Sürdürülebilirlik Raporu’nu açıkladı. Oda’nın tüm paydaşları ve kamuoyunun bilgisine sunduğu rapor, 1 Ocak-31 Aralık 2021’de İSO’nun idare merkezi olan Odakule, iki temsilciliği (Yenibosna ve İMES) ve iki hizmet ünitesinde (Tuzla ve Hadımköy) yürütülen sürdürülebilirlik faaliyetlerini kapsıyor. Raporda, bu faaliyetlerin çevresel, toplumsal ve ekonomik tesirlerinin yanı sıra gayeler de yer alıyor.

Rapora ait değerlendirmelerde bulunan İSO Lideri Erdal Bahçıvan, salgın ve sonrasında yaşanan gelişmelerin hayatın her alanında alışkanlıkların gözden geçirilerek sürdürülebilirlik yaklaşımına uygun biçimde değişmesi gerektiğini belirtti.

Bu doğrultuda bilhassa teknoloji odaklı üretimin değeri artarken global manada rekabetçi olabilmek için endüstrinin daha yeşil, daha döngüsel ve daha dijital olmasının bir gereklilik halini aldığını aktaran Bahçıvan, sürdürülebilirlik raporu çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi: “İSO olarak 2021’de hayata geçirdiğimiz ‘İSO Sürdürülebilirlik Vizyonu’ doğrultusunda sürdürülebilirlik çalışmalarımızda 5 tematik alana odaklandık. Tertip yapımızda da bir değişikliğe giderek İSO Sürdürülebilirlik ve Uyum Ünitesi’ni hayata geçirdiğimiz 2021’de, belirlediğimiz bu alanlarda çeşitli faaliyetler, farkındalık çalışmaları yürüttük ve eğitimler düzenledik. 2021 yılındaki tüm çalışmalarımızı ‘Değişimin ismi: Sürdürülebilir Üretim’ teması çerçevesinde bir rapor halinde kamuoyu ile paylaşıyoruz. Ülkemiz endüstrisinin tesirli ve güçlü bir paydaşı olarak toplumsal ve çevresel sorumluluklarımızın şuuru ve sürdürülebilirlik konusunda öncü rol oynama kararlılığı ile çalışmalarımıza önümüzdeki devirde de devam edeceğiz. Tüm paydaşlarımızı da sürdürülebilir bir gelecek için hiç vakit kaybetmeden harekete geçmeye davet ediyoruz.”

İSO’nun çalışmalarında yarattığı kıymetler 4 başlıkta toplandı

Verilen bilgiye nazaran, Türkiye endüstrisinin üretim kabiliyetini artırmak ve ülke iktisadına katkı sağlamak amacıyla çalışmalar yürüten İSO, 2021’de sürdürülebilirlik vizyonunu “Sanayi şirketlerimizin, global kıymet zincirinde yüksek katma kıymet üretmelerine ve rekabetçi sürdürülebilirlik yetkinliklerini artırmalarına dayanak olmak” olarak açıkladı.

Güncellenen tertip yapısına sürdürülebilirliği de dahil ederek bu hususta yol gösterici çalışmalar yürüten İSO, bu çerçevede “İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Sanayi”, “Döngüsel Ekonomi”, “İşin Geleceği”, “Güvenli Çalışma Ortamı” ve” Sürdürülebilir Finans” olmak üzere 5 tematik alana odaklandı.

İSO’nun kelam konusu alanlardaki çalışmalarını kapsayan rapor, global ölçekte kabul görmüş Küresel Reporting Initiative-GRI (Küresel Raporlama Girişimi) Standartlarının Temel seçeneği çerçevesine uygun olarak hazırlandı. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın (SKA) rehberliğinden yararlanılan raporda, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Paris İklim Mutabakatı üzere global gelişmelerin yanı sıra Türkiye’nin net sıfır emisyon gayesi ve mahallî gelişmeler de aktarıldı.

İSO’nun sürdürülebilirlik stratejisi, yönetişim yapısı ve öncelikli hususlarını içeren “İstanbul Sanayi Odası’nda Sürdürülebilirlik” kısmının yer aldığı raporda, İSO’nun 2021 faaliyetleri çerçevesinde yarattığı bedeller 4 ana başlık altında ele alındı. “Üyelerimiz İçin Yarattığımız Değer” ana başlığında İSO’nun yürüttüğü faaliyetler ile sağladığı katkılar, “Ekonomiye Katkı”, “Sürdürülebilir Üretime Katkı”, “Uluslararasılaşmaya Katkı”, “İnovasyona Katkı” ve “Çalışma Hayatına Katkı” alt başlıklarında ayrıntılandırıldı.

“Çalışanlarımız için Yarattığımız Değerler” ana başlığında İSO’daki çalışma ortamı ile çalışan hakları hakkında ayrıntılı bilgiye yer verildi. “Toplum için Yarattığımız Değer” ana başlığında Ulusal Eğitim Bakanlığı ile yürütülen Mesleksel Eğitim İş Birliği Projesi başta olmak üzere İSOV faaliyetleri aktarıldı.

“Çevremiz için Yarattığımız Değer” ana başlığında ise Odakule, temsilcilikler ve hizmet üniteleri için ISO 14064-1:2018 standardına uygun olarak gerçekleştirilen kurumsal karbon ayak izi hesaplanması süreci, Leed Gold Sertifika, Sıfır Atık ve Hatıra Ormanı üzere İSO’nun çevresel tesirlerine ait yürüttüğü faaliyetlere yer verildi.