Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Kamu Toplumsal Tesislerine Ait Bildiri, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğle merkezi idare kapsamındaki kamu yönetimleri, döner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, kamu bankaları ile başka kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan eğitim, dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, çocuk bakımevi, spor tesisi, gibisi toplumsal ve dayanak gayeli tesislerden dinlenme hedefiyle yahut öbür gayelerle yararlanacaklardan alınacak yemek, konaklama ve başka hizmet bedellerinin tespitinde ve elde edilen gelirlerin kullanımında uyulacak adap ve asıllar belirlendi.

Buna nazaran, kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanacak kurum çalışanı, tesisin özelliklerine nazaran yemek fiyatı olarak kişi başına günlük 84 lira, 70 lira yahut 55 lira ödeyecek.

Konaklama bedeli ise kelam konusu özelliklere nazaran 32 lira, 29 lira yahut 25 lira olarak belirlendi. Kararlaştırılan konaklama bedelleri yaz periyoduna rastlayan 1 Temmuz ila 15 Ağustos ortasında 42 yahut 38 lira olacak.

Konut yahut bağımsız kısımda buzdolabı ve televizyon bulunanlarda her bir özellik için günlük en az 14 lira, klima bulunanlarda günlük en az 20 lira konut başına ek bedel alınacak.

Misafirhanelerden yararlanan kurum işçisi, kişi başına her gece için en az 42 lira ödeyecek.

İdarelerce, verilen hizmetin özelliği, maliyeti ve standardın üzerinde olması, odadaki yatak sayısı üzere konular dikkate alınarak daha yüksek konaklama bedeli tespit edilebilecek.

Buradan yararlanacak süreksiz vazifeli kamu işçisinden alınacak konaklama bedeli, süreksiz görevlendirmenin birinci 10 günü için gündeliklerinin yüzde 50 artırımlı ölçüsünün tamamını, daha sonraki günler için ise artırımsız gündeliklerinin yarısını, süreksiz vazifeli kontrol elemanlarından alınacak konaklama bedeli ise yurt içi gündeliklerinin yüzde 50 artırımlı ölçüsünün tamamını geçemeyecek.

Kreş ve çocuk bakımevleri ücreti

Kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin kreş ve çocuk bakımevlerine kabul edilecek devlet memurları ile öteki kamu işçisinin her çocuğu için aylık bakım fiyatı taban 621 lira olarak tespit edildi.

Belirlenen minimum aylık fiyatların kreş ve çocuk bakımevi hizmetlerinin karşılanmasında kâfi olmadığı durumlarda, kurum ve kuruluşlar belirlenen fiyatın üzerinde bedel tespit etmeye yetkili kılındı.

Spor tesisleri

Kurum işçisi de dahil olmak üzere, her türlü futbol, basketbol, voleybol salon ve alanlarından, tenis kortlarından, yüzme havuzlarından, su ve kış sporlarının yapıldığı yerlerden yahut öbür spor tesislerinden yararlananlardan, bir saatlik yararlanma karşılığı olarak spor alet ve materyallerinin yararlananlar tarafından temin edilmesi halinde kişi başına en az 29 lira, spor alet ve gereçlerinin tesisten temin edilmesi halinde kişi başına en az 42 lira alınacak.

Hamam, sauna ve kaplıcalardan bir saatlik yararlanma karşılığı da kişi başına en az 52 lira olarak belirlendi.

Tebliğ, 1 Şubat’ta yürürlüğe girecek.