Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın harcamaların elektronik ortamda gerçekleştirilmesine ait kararları içeren “Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, Bakanlık uygulamaları ile bu uygulamalar dışındaki sistemler üzerinden ödeme buyruğu dokümanı (ÖEB) ve kanıtlayıcı evrakların hazırlanarak muhasebeye iletilmesine ait kararları kapsıyor.

Buna nazaran, ÖEB ve kanıtlayıcı evraklar elektronik ortamda koruma edilecek. Taranarak elektronik ortama taşınan ıslak imzalı kanıtlayıcı dokümanların koruma sorumluluğu harcama ünitelerinde olacak. ÖEB ve kanıtlayıcı dokümanların yetkili ünitelere ibrazı harcama ünitelerinin sorumluluğunda gerçekleştirilecek.

Elektronik ortamda harcama sürecinin yürütüldüğü uygulamalar Sayıştayın erişimine açık tutulacak. Bakanlık uygulamaları dışındaki merkezi idare kapsamındaki kamu yönetimlerinin uygulamaları ile Bakanlık uygulamalarında yer alan evraklar ortasında uyuşmazlık olması durumunda Bakanlık kayıtları temel alınacak.